x

Badania i rekomendacje

Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń żywieniowych dla kobiet w okresie laktacji.

Opracowanie zajmujące się aktualnymi wytycznymi żywieniowymi dla matek karmiących piersią. Właściwa, urozmaicona dieta przy karmieniu piersią jest szczególnie ważna w przypadku ciąży mnogiej, porodu przedwczesnego, stanu po cięciu cesarskim, kryzysu laktacyjnego czy ryzyka alergii. Część opracowania jest poświęcona także środkom mlekopędnym (galaktogogom), które nie powinny być stosowane bez konsultacji z lekarzem i właściwej porady laktacyjnej. Co interesujące, przegląd dostępnej wiedzy naukowej wskazuje na słód jęczmienny, jako skuteczny, naturalny i bezpieczny środek wspierający laktację.

Standardy Medyczne /Pediatria 2013;10:265-79

Niedostateczny przyrost masy u dziecka karmionego wyłącznie piersią – diagnoza, postępowanie, stymulacja laktacji.

W pracy omówiono przyczyny niedostatecznej podaży pokarmu, zasady oceny przebiegu karmienia piersią i przyrostu masy ciała dziecka karmionego piersią oraz metody postępowania, które służą poprawie sytuacji. Wszystkie zaproponowane schematy i porady mają na celu uzyskanie lub powrót do wyłącznego karmienia piersią, a gdy to nie jest możliwe – karmienie piersią mieszane, gdzie mleko matki podczas odpowiedniej diety przy karmieniu piersią pokrywa możliwie największą w danej sytuacji część zapotrzebowania dziecka. Autorki poruszyły także problem pozornego niedoboru pokarmu, który jest najczęstszym powodem wprowadzenia dokarmiania i przyczynia się do tego, że laktacja jest zaburzona. Co istotne w schemat profesjonalnej porady laktacyjnej włączono także stosowanie, w uzasadnionych przypadkach, słodu jęczmiennego jako części aktywnego wspomagania laktacji.

Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M. Postępy Neonatologii; 2014; 2(21): 43-55

Protokół umiejętności ssania piersi.

Protokół został przygotowany przez certyfikowanych konsultantów laktacyjnych i lekarzy dla personelu szpitali, poradni laktacyjnych jako ułatwienie realizacji standardów opieki okołoporodowej, która nakłada obowiązek na personel szpitala w którym urodziło się dziecko, do udzielania wskazówek dotyczących skutecznego karmienia piersią oraz ocenić umiejętność ssania noworodka. Protokół w jasny sposób przedstawia schematy oceny umiejętności ssania noworodka oraz jego anatomicznych warunków wraz z oceną wiedzy i umiejętności matki dotyczących technik karmienia piersią.

Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Stobnicka-Stolarska P, Paradowska B. Postępy Neonatologii; 2014; 1(20): 53-67.

Stanowisko Amerykańskiej Akademii Pediatrii w sprawie karmienia piersią 2012

Dokument jest aktualizacją wcześniejszych zaleceń Akademii, niemniej podkreśla jeszcze mocniej wyłączne karmienie piersią jako istotne w aspekcie zdrowia publicznego. Najważniejsze informacje:

 • wyłączne karmienie piersią przez około 6 miesięcy oraz wprowadzanie żywności uzupełniającej do diety przy karmieniu piersią, kontynuowanie karmienia do końca 1. roku życia lub dłużej według życzenia matki i dziecka. AAP podkreśla, że przeciwwskazania do karmienia piersią są niezwykle rzadkie.
 • pokarm kobiecy jest pokarmem pierwszego wyboru dla dzieci przedwcześnie urodzonych.
 • Podkreślenie istotności promowania karmienia piersią już w momencie pobytu w szpitalu, tutaj dużą rolę odgrywają pediatrzy, którzy powinni promować karmienie mlekiem matki jako normę w żywieniu dzieci
 • szpitale powinny postępować zgodnie z wytycznymi zatwierdzonego przez WHO/UNICEF programu „10 kroków do udanego karmienia piersią”
 • istnieje naprawdę niewielka liczba medykamentów przeciwwskazanych podczas karmienia dziecka i wobec których nie można znaleźć nieprzeciwwskazanych zamienników. Poleca używanie znanej polskim doradcom i konsultantom laktacyjnym, bazy LactMed w poszukiwaniu aktualnych i wyczerpujących informacji o lekach. Baza jest publikowana w oparciu o dane Narodowego Instytutu Zdrowia i jest dostępna na stronie: www.toxnet.nlm.nih.gov/cgibin/sis/htmlgen?LACT
 • przeciwskazania do karmienia ze strony matki:
  • eropozytywność HTLV 1, HTLV 2 i nieleczona brucelloza (wyklucza karmienie i podawanie odciąganego mleka).
  • Przyjmowanie toksycznych dla rozwoju dziecka preparatów takich jak: fencyklidyna (PCP), kokaina, marihuana.
 • Karmienie odciąganym pokarmem z ograniczonym kontaktem: gruźlica, zmiany opryszczkowe na piersiach, ostra faza grypy H1N1
 • Przeciwskazania do karmienia ze strony dziecka:
  • Galaktozemia
 • Podkreślenie korzystnego wpływu  karmienia piersią poprawia wskaźniki zdrowotne we wszystkich populacjach kobiet na świecie.

Breastfeeding and the Use of Human Milk. Section on breastfeeding. Pediatrics 2012;129:e827–e841

Wpływ karmienia piersią na rozwój intelektualny dzieci

Badanie z 2013 z udziałem ponad 1300 kobiet i ich dzieci wykazało, że karmienie piersią przez minimum 6 miesięcy ma związek z lepszymi wynikami testów na inteligencję w tym zdolności poznawczych i wysławiania się w wieku 3 i 7 lat. Wyłączne karmienie piersią przekładało się na ponad 3 punkty więcej w teście poznawczym w wieku 3 lat w porównaniu z dziećmi niekarmionymi piersią. W wieku 7 lat dzieci karmione wyłącznie piersią osiągały lepsze wyniki w teście inteligencji werbalnej – każdy miesiąc wyłącznego karmienia piersią (6 miesięcy) skutkował poprawą oceny o 5 punktów. Badanie to jest kolejnym, które wskazuje na korzyści karmienia piersią a przyszłą inteligencją dziecka.

Belfort M.B. et al. Infant Feeding and Childhood Cognition at Ages 3 and 7 Years Effects of Breastfeeding Duration and Exclusivity. JAMA Pediatr doi:10.1001/jamapediatrics.2013.455

Udział pokarmu kobiecego w żywieniu dzieci do 2. r.ż. w Polsce na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego. Przyczyny rezygnacji z karmienia naturalnego dzieci z terenu Górnego Śląsk.

W Polsce odsetek matek rozpoczynających karmienie piersią jest duży -99,4% jednak w pierwszych 2-3 miesiącach życia dziecka wiele z nich zaprzestaje tej praktyki. Według badań przeprowadzonych w Polsce i innych krajach najczęstszymi przyczynami zaprzestania karmienia piersią są: obawa, że ilość pokarmu jest niewystarczająca dla dziecka, trudności występujące podczas karmienia, powrót matki do pracy, dokarmianie mlekiem modyfikowanym, a także negatywna opinia rodziny o karmieniu piersią.

Bernatowicz-Łojko U. et al. Standardy Medyczne. Pediatria. 2012; 9:100-107
Woś H, Gawęda A. Nowa Pediatria. 2007;3:54-55

Gdzie kupisz femaltiker

Sprawdź, gdzie w Twojej okolicy można kupić nasz produkt.

Kup w internecie Znajdź sklep
Pobierz bezpłatny poradnik

Dowiedz się, jak karmić piersią i dlaczego warto robić to jak najdłużej.

Pobierz poradnik
Planujesz ciążę?
Spodziewasz się dziecka?

Ciekawych informacji szukaj na: www.prenatale.pl

Copyright 2015 ⓒ NUTROPHARMA sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

NUTROPHARMA sp. z o. o.
(22) 380 48 00 biuro@mlekomamyrzadzi.pl
Jedności 10A, 05-506 Lesznowola, woj. mazowieckie
NIP: 5210087234