x

Raport 2015

Karmienie piersią w Polsce. Raport 2015”

W ramach kampanii Mleko Mamy Rządzi prezentujemy raport : „Karmienie piersią w Polsce. Raport 2015”  powstały pod merytorycznym patronatem Centrum Nauki o Laktacji, na zlecenie organizatora kampanii Mleko Mamy Rządzi.

Polskie mamy chcą karmić piersią. Są w coraz większym stopniu świadome, jak ważne jest karmienie piersią, zarówno dla dziecka, jak i nich samych. Na ich drodze wyrasta jednak wiele przeszkód – brak własnych umiejętności, niedostateczna ilość pokarmu, aż do słabego dostępu do edukacji, braku pomocy oraz profesjonalnego poradnictwa laktacyjnego, a także społecznej niechęci związanej z publicznym karmieniem piersią. W obecnej chwili wypływa coraz większa ilość inicjatyw, które chcą zmieniać tą rzeczywistość, a także mających na celu wsparcie mam w ich wysiłkach i jednocześnie zachęcających ich do tego, aby podjęły trud karmienia piersią.

Do niedawna karmienie piersią w Polsce i na świecie przedstawiano głównie w zakresie korzyści stricte medycznych. Jednak według najnowszych badań wyłania się całkowicie nowy kontekst karmienia piersią, a jest nim kontekst społeczny oraz ekonomiczny. I właśnie te wszystkie aspekty porusza raport „Karmienie piersią w Polsce. Raport 2015”.

Poniżej podsumowanie i wnioski z raportu oraz do pobrania pełna treść raportu

Podsumowanie i wnioski

 1. Polskie mamy pragną karmić swoje dzieci naturalnie: aż 98% mam rozpoczyna karmienie piersią tuż po porodzie. Polska plasuje się w pierwszej 10 krajów europejskich z wysokim odsetkiem wczesnego rozpoczynania karmienia piersią.
 2. Liczba mam, które karmią piersią, mocno obniża się już w pierwszym miesiącu, po 6 tygodniu przy karmieniu piersią pozostaje tylko 46%, jest to spadek o połowę w porównaniu z sytuacją sprzed 17 lat.
 3. W Polsce od 1997 roku nie był prowadzony krajowy monitoring wskaźników dotyczących karmienia piersią. Tego typu monitoring przeprowadzają wszystkie kraje europejskie i większość krajów na świecie, nawet tych najbiedniejszych. Na ten moment badanie wykonuje GUS i dobrze, że tak jest, jednakże odstaje od danych światowych, a to z tego względu, że robi się je według innych kryteriów. Dane te nie wskazują odsetka dzieci wyłącznie karmionych piersią, a są to najważniejsze informacje, po pierwsze pokazujące punkt, w którym jesteśmy, a po drugie powinno się je porównywać z danymi pochodzącymi z innych krajów.
 4. Obecny stan wiedzy na temat krótko- i długofalowych skutków zdrowotnych, które płyną z karmienia piersią mlekiem kobiecym, potwierdza, że karmienie piersią to niezwykle ważny aspekt zdrowia publicznego.
 5. Systemowe wsparcie dla karmienia naturalnego i uzyskana poprawa wskaźników karmienia piersią przełoży się konkretne korzyści finansowe dla budżetu państwa, które obecnie ponosi koszty rzędu 70 milionów złotych rocznie na refundację sztucznych mieszanek, nie licząc kosztów leczenia chorób dzieci i matek, kosztów absencji rodziców w pracy itp.
 6. Dzieci, które przedwcześnie się urodziły (7%) to szczególna grupa, najbardziej narażona i odnosząca największe korzyści dzięki żywieniu kobiecym mlekiem. Matkom wcześniaków powinno się zapewnić bezpłatny, najwyższej jakości sprzęt do odciągania pokarmu, a ponadto powinna być rozwijana sieć banków mleka, aby w momencie gdy pojawią się problemy ze strony matki, dziecko nie straciło możliwości otrzymywania ludzkiego mleka.
 7. Stworzenie skuteczniej działającego systemu opieki laktacyjnej, podwyższenie poziomu wiedzy sprawujących opiekę podstawową położnych i lekarzy POZ  oraz uzupełnienie tej opieki przez opiekę specjalistyczną sprawowaną przed certyfikowanych konsultantów/doradców laktacyjnych w poradniach laktacyjnych finansowanych ze środków publicznych lub podczas wizyt domowych (1-2 wizyty po porodzie). To najbardziej skuteczna forma wsparcia karmiących matek poprzez rzetelną wiedzę i praktyczną pomoc w problemach.
 8. Środowisko medyczne wystawia negatywną opinię o stanie karmienia piersią w Polsce – jest on niezadowalający, jeśli weźmiemy pod uwagę wiele korzyści zdrowotnych, a także ekonomicznych oraz społecznych. Poniżej znajdują się najważniejsze bariery, które zostały zidentyfikowane:
  • a. Brak wiedzy dotyczącej laktacji – personel medyczny nie posiada jej na odpowiednim poziomie

  • b. Powszechna praktyka polegająca na dokarmianiu substytutami mleka kobiecego

  • c. Praktycznie brak dostępu do systemu oferującego profesjonalną pomoc laktacyjną po opuszczeniu szpitala

 9. Aby sytuacja uległa szybkiej i skutecznej poprawie należy:

  • a. Podnieść poziom wiedzy personelu medycznego, tak aby osiągnął on pułap odpowiedni do zadań, jakie go czekają. Najszybszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest kształcenie podyplomowe, które powinni prowadzić specjaliści ds. laktacji

  • b. Skutecznie wdrożyć, a następnie monitorować realizację standardów opieki okołoporodowej, a w szczególności opieki okołoporodowej, która sprzyja laktacji, a nie sztucznemu dokarmianiu, które jest powszechnie stosowane

  • c. Umożliwić finansowanie ze środków publicznych profesjonalnych form opieki laktacyjnej, w szczególności na poziomie specjalistycznym. Najszybciej można to osiągnąć tworząc stanowiska pracy w szpitalach w formie edukatorów ds. laktacji, uzupełniać wizyty patronażowe po porodzie dzięki wizytom specjalisty ds. laktacji, tak jak ma to miejsce w krajach UE, kontraktować specjalistyczne porady laktacyjne udzielane przez specjalistów ds. laktacji w już istniejących lub nowotworzonych poradniach laktacyjnych

 10. Należy korzystać z potencjału, jakim dysponują polskie mamy – ponad 90% po porodzie chce karmić naturalnie. Kobiety same poszukują informacji, ale też 36% kobiet twierdzi, iż ani ginekolog ani położna prowadzą rozmów na ten temat, a także nie przygotowują młodych mam do karmienia piersią.

 11. Polskie mamy wykazują się dużą aktywnością walcząc na wielu polach o swoje prawo do swobodnego i długiego karmienia piersią. Tworzą np. różne akcje oraz ruchy, które skupiają tysiące użytkowniczek.

 12. Dziś realizacja proponowanych Polskich 10 kroków do karmienia naturalnego wszystkich dzieci wydaje się realnym i szybkim sposobem poprawy sytuacji. Długoterminowym celem powinno być stworzenie finansowanego ze środków publicznych Narodowego Programu Karmienia Naturalnego, co pozwoli na zrównoważenie działań marketingowych producentów sztucznych mieszanek.

 

Karmienie piersią w Polsce. Raport 2015

Gdzie kupisz femaltiker

Sprawdź, gdzie w Twojej okolicy można kupić nasz produkt.

Kup w internecie Znajdź sklep
Pobierz bezpłatny poradnik

Dowiedz się, jak karmić piersią i dlaczego warto robić to jak najdłużej.

Pobierz poradnik
Planujesz ciążę?
Spodziewasz się dziecka?

Ciekawych informacji szukaj na: www.prenatale.pl

Copyright 2015 ⓒ NUTROPHARMA sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

NUTROPHARMA sp. z o. o.
(22) 380 48 00 biuro@mlekomamyrzadzi.pl
Jedności 10A, 05-506 Lesznowola, woj. mazowieckie
NIP: 5210087234