Długie karmienie piersią czynnikiem neuroprotekcyjnym

Długie karmienie piersią czynnikiem neuroprotekcyjnym

Naukowcy już wielokrotnie wykazali, że karmienie piersią wspiera rozwój i zdrowie dziecka. Naturalny pokarm mam wpływa bez wątpienia na rozwój inteligencji potomstwa. Potwierdzają to liczne badania, które wykazały min. wyższy iloraz inteligencji mierzony skalą IQ dzieci karmionych piersią w porównaniu do dzieci karmionych mieszanką sztuczną . Co więcej wykazano nawet, że 30-latkowie, którzy byli karmieni naturalnie minimum rok zarabiali więcej niż ci karmieni mniej niż 1 miesiąc .

A co z wpływem karmienia piersią na zachowanie funkcji poznawczych u mam?

Na takie właśnie pytanie postanowili znaleźć odpowiedź naukowcy z Kalifornii, którzy w dwóch badaniach klinicznych analizowali funkcje poznawcze u 115 kobiet po 50 roku życia. Uczestniczki badania podzielono na 2 grupy: kobiety ze współwystępującą depresją (56% ) oraz kobiety bez zaburzeń depresyjnych (44%). Zbieranie danych polegało na wykonaniu kompleksowych zestawów testów psychologicznych jak test uczenia się, opóźnionego przywołania, funkcjonowania wykonawczego oraz szybkości przetwarzania informacji. Jednocześnie proszone były o uzupełnienie danych dotyczących ich doświadczeń reprodukcyjnych czyli min. miesiączkowania, przebytych ciąż, karmienia piersią w odniesieniu do jego długości oraz wieku wystąpienia menopauzy. Warto podkreślić, że kobiety te nie miały jeszcze objawów demencji.

Długość karmienia piersią a ryzyko rozwoju zaburzeń poznawczych.

W przeprowadzonych badaniach wykazano, że kobiety nie cierpiące z powodu depresji i karmiące piersią miały wyższe wyniki we wszystkich wykonanych testach poznawczych. U kobiet, u których występowała depresja karmienie piersią korelowało z lepszymi wynikami uzyskanymi jedynie w teście funkcjonowania wykonawczego oraz szybkości przetwarzania informacji.
Niezwykle ciekawe okazała się zależności pomiędzy długością karmienia piersią a lepszymi wynikami w testach oceniających sprawność poznawczą. Kobiety, które wcale nie karmiły piersią miały gorsze wyniki 3 z 4 testów wykonywanych podczas trwania badań w porównaniu do kobiet, które karmiły przez 1-12 miesięcy. Z kolei karmienie powyżej 12 miesięcy dawało lepsze wynik we wszystkich 4 wykonywanych testach. Ponadto, okazało się, że najlepsze wyniki osiągnęły kobiety, które karmiły najdłużej.

Karmienie piersią wykazuje szereg korzyści nie tylko dla dzieci ale i dla mam- dłuższe karmienie piersią koreluje ze zmniejszeniem ryzyka rozwoju raka piersi czy rozwoju cukrzycy typu 2. Dziś już wiemy, że to nie jedyne zalety karmienia. Omawiane badania wykazują kolejną super moc długiego karmienia piersią jaką jest neuroprotekcja mózgu mam w późniejszym wieku. Należy pamiętać, że zaburzenia funkcji poznawczych stanowią sygnał o możliwości rozwoju demencji, w tym choroby Alzhaimera, która stanowi poważny problem współczesnego społeczeństwa. Walczmy zatem o długie karmienie również dla dobra naszego mózgu.

1. Straub N et al. Economic impact of breast-feeding-associated improvements of childhood cognitive development, based on data from the ALSPAC. Br J Nutr. 2016:1-6.
2.  Victora CG et al. Association between breastfeeding and intelligence, educational attainment, and income at 30 years of age: a prospective birth cohort study from Brazil. Lancet Glob Health. 2015; 3(4):e199-205.