shutterstock-285702962-4.jpg

Składniki szczepionki przeciw SARS-CoV -2 nie przechodzą do mleka mamy

Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, kobiety karmiące piersią nie powinny rezygnować ze szczepienia przeciw SARS-CoV-2. Akademia Medycyny Laktacji wskazuje, że istnieje bardzo niewielkie ryzyko przenikania nanocząsteczek, czy też mRNA pochodzącego ze szczepionek do mleka kobiecego. Mimo tych zaleceń, kobiety karmiące piersią odmawiają szczepień ze względu na obawę zmiany składu mleka przez szczepionki.

 W celu ustalenia potencjału przenikania cząstek szczepionki do mleka matki przeprowadzono badanie z udziałem 7 kobiet karmiących dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat. Próbki mleka pobierane samodzielnie przez kobiety pochodziły z przedziału od 4 do 48 godzin po przyjęciu szczepionki na bazie mRNA (Pfizer lub Moderna). Jako próbę pozytywną wykorzystano próbki mleka, gdzie dodano obie szczepionki, próba negatywna pochodziła z próbek mleka pobranych przez zaszczepieniem. Analizy próbek mleka, w tym próbek pobranych od jednej uczestniczki w różnych punktach czasowych, wykazały brak obecności mRNA ze szczepionek w mleku. Wyniki te potwierdzają brak racjonalności w nieszczepieniu się kobiet karmiących piersią, czy też zaprzestawaniu karmienia po przyjęciu szczepionki. Autorzy dodatkowo wskazują na to, że jakiekolwiek resztkowe składniki szczepionki, jeśli byłyby obecne w mleku uległyby strawieniu w przewodzie pokarmowym dziecka.

Jednocześnie, warto przypomnieć wyniki badania z udziałem kobiet izraelskich, które wykazały, że po szczepieniu u matki wytwarzają się specyficzne przeciwciała przeciw SARS-CoV-2 i są one obecne w próbkach mleka. Po 6 tygodniach od szczepienia zaobserwowano wzrost przeciwciał z klasy IgG i IgA, które przechodząc do mleka matczynego stanowią swoistą szczepionkę dla karmionego piersią dziecka.

Źródła: Golan Y, Prahl M, Cassidy A, et al. Evaluation of Messenger RNA From COVID-19 BTN162b2 and mRNA-1273 Vaccines in Human Milk. JAMA Pediatr. Published online July 06, 2021. doi:10.1001/jamapediatrics.2021. Perl SH, Uzan-Yulzari A, Klainer H, et al. SARS-CoV-2–Specific Antibodies in Breast Milk After COVID-19 Vaccination of Breastfeeding Women. JAMA. 2021;325(19):2013–2014. doi:10.1001/jama.2021.5782