zawartość mleka kobiecego

Odżywianie ma wpływ na zawartość ważnych składników mleka kobiecego

Badanie wykonane przez naukowców ze Szkoły Medycznej Baylor wskazało na to, że zmiana kompozycji diety kobiety karmiącej już zaledwie po kilku dniach znacząco wpływa na skład jej mleka; w szczególności na skład oligosacharydów ludzkiego mleka (HMO). HMO stanowią pożywkę dla dobroczynnych bakterii z rodzaju Bifidobacterium znajdujących się w znacznych ilościach w jelitach karmionego piersią niemowlęcia, są one także odpowiedzialne na procesy związane z dojrzewaniem układu pokarmowego czy odpornościowego dziecka.   

Korzyści karmienia piersią

Ludzkie mleko jest najwłaściwszym typem pokarmu dla niemowlęca, wiele badań wskazuje na to, że ma ono wręcz działanie lecznicze, redukujące ryzyko sepsy, martwiczego zapalenia jelit, a także wpływa na kształtowanie metabolizmu dziecka w przyszłości. Opisywane nowe badanie opierało się na naprzemiennym stosowaniu przez kobiety karmiące piersią przez kilka dni diet przygotowanych przez naukowców. Diety te charakteryzowały się dużą zawartością glukozy lub galaktozy jako jedynego źródła węglowodanów (ok. 60%) – dieta trwała ok. 3 dni. Warto przy tym dodać, że galaktoza czyli cukier złożony charakteryzuje się niższym indeksem glikemicznym w porównaniu do cukru prostego reszt tłuszczowych. Druga grupa kobiet stosowała dietę wysokowęglowodanową lub wysokotłuszczową przez 8 dni. Należy tutaj zaznaczyć, że w diecie wysokotłuszczowej tłuszcz stanowił aż 55%, węglowodany 30% a białko 15%. Dla uzmysłowienia sobie eksperymentalnego aspektu takiej diety warto zwrócić uwagę na to, że według Instytutu Żywności i Żywienia dobrze skomponowana dieta powinna zawierać nie mniej niż 55% węglowodanów, nie więcej niż 30% tłuszczy i 12-15% białka. Podobnie zastosowana dieta wysokowęglowodanowa także nie była idealna - zawierała 25% tłuszczy, 60% węglowodanów i 15% białka. Przed rozpoczęciem jednej z 2 proponowanych diet tj. glukozowej lub galaktozowej oraz wysokotłuszczowej lub wysokowęglowodanowej, kobiety miały 1 do 2 tygodni przerwy, podczas której wracały do swojej standardowej diety; w ten sposób stanowiły same dla siebie kontrolę. Zebrane od kobiet próbki mleka analizowano na zawartość poszczególnych HMO. Wykazano, że zmiany w składzie i ilości poszczególnych HMO wpływają na to jak zachowuje się i jak się rozwija populacja mikrobiologiczna mleka, która także przechodzi do układu pokarmowego karmionego piersią dziecka. Niemniej te zmiany wpływają nie tylko na rozwój dziecka, ale także mogą wpływać na zdrowie matki.  

Ze względu na to, że badane grupy były nieliczne tj. po 7 mam badacze nie mogli wykonać standardowych analiz statystycznych między badanymi grupami. Niemniej zauważono, że w grupach stosujących galaktozę czyli dwucukier ilość HMO fukozowanych, które są wykorzystywane jako pożywka przez bakterie obecne w mleku była zwiększona. To według naukowców mogło korzystnie wpływać na zróżnicowanie populacji bakterii obecnych w mleku, w tym z rodzaju Streptococcus, co generalnie zapobiega nadmiernemu namnażaniu się jednego z bardziej niebezpiecznych gatunków czyli Streptococcus aureus. Zapalenie piersi, mastitis dotyka przynajmniej raz od 20 do 30% karmiących piersią kobiet. Za stany zapalne odpowiada nie tylko zastój pokarmu w kanalikach mlekowych, ale właśnie rozwój Streptococcus aureus, odpowiedzialnego za to schorzenie.

Z kolei stosowanie diety wysokotłuszczowej skutkowało redukcją zawartości HMO związanych z kwasem sjalowym, które to HMO są odpowiedzialne za dojrzewanie układu nerwowego, układu pokarmowego i odpornościowego dziecka. Stanowią także pożywkę dla bakterii z rodzaju Bifidobacterium, które korzystnie wpływają na funkcjonowanie układu pokarmowego dziecka, a także odgrywają istotną rolę w redukcji niektórych schorzeń związanych z nadaktywnością układu odpornościowego np. alergii czy atopowego zapalenia skóry.

Właściwa dieta dla mamy karmiącej piersią

A zatem badanie to daje pośrednio dowód na to, jak istotna jest prawidłowa dieta mamy karmiącej piersią i jak szybkie zmiany w profilu dobroczynnych HMO mleka po zmianie diety mamy mogą wpływać na jego właściwości prozdrowotne, w tym modulowanie zdrowotności dziecka, nie tylko tu i teraz, ale w przyszłości.

Podsumowując, z przedstawionych powyżej wyników można uzyskać wskazówki dotyczące właściwej diety mamy karmiącej, a mianowicie powinna to być dieta zbilansowana, w której nie ma nadmiaru cukrów prostych i tłuszczu szczególnie tłuszczu nasyconego. Należy pamiętać o tym, że skład mleka, w tym właśnie zawartość aktywnych składników takich jak HMO może wpływać długoterminowo na zdrowie dziecka. Dlatego tak istotne jest, aby mama karmiąca piersią zwróciła uwagę na kompozycję swojej diety, w tym udział % węglowodanów, tłuszczy, białka oraz jakość produktów, które spożywa.


Źródło:

https://www.nature.com/articles/s41598-020-79022-6