karmienie piersią

Udział pokarmu kobiecego w żywieniu dzieci do 2.r.ż. w Polsce

W Polsce odsetek matek rozpoczynających karmienie piersią jest duży, bo wynosi 99,4%, jednak już w pierwszych 2-3 miesiącach życia dziecka wiele kobiet zaprzestaje karmienia. Według badań przeprowadzonych w Polsce i innych krajach najczęstszymi przyczynami zaprzestania karmienia piersią są:
  • obawa, że ilość pokarmu jest niewystarczająca dla dziecka
  • trudności występujące podczas karmienia
  • powrót matki do pracy
  • dokarmianie mlekiem modyfikowanym
  • negatywna opinia rodziny o karmieniu piersią.

Bernatowicz-Łojko U. et al., Standardy Medyczne. Pediatria., 2012; 9:100-107
Woś H., Gawęda A., Nowa Pediatria, 2007; 3:54-55