femaltiker-k-349318640-1.jpg

Wpływ karmienia piersią na rozwój intelektualny dzieci

Badanie z 2013 r. z udziałem ponad 1300 kobiet i ich dzieci wykazało, że karmienie piersią przez minimum pierwsze 6 miesięcy życia dziecka przekłada się na lepsze wyniki testów na inteligencję, w tym na zdolności poznawcze i umiejętność wysławiania się w wieku 3 i 7 lat. Wyłączne karmienie piersią przekładało się na ponad 3 punkty więcej w teście poznawczym w wieku 3 lat w porównaniu z wynikami testów dzieci niekarmionych piersią.

W wieku 7 lat dzieci, które były karmione w niemowlęctwie wyłącznie piersią, osiągały lepsze wyniki w teście inteligencji werbalnej – każdy miesiąc wyłącznego karmienia piersią (w pierwszym półroczu życia) skutkował poprawą oceny o 5 punktów. To badanie jest kolejnym, które wskazuje na wpływ karmienia piersią na inteligencję dziecka.

Belfort M.B. et al. Infant Feeding and Childhood Cognition at Ages 3 and 7 Years Effects of Breastfeeding Duration and Exclusivity, JAMA Pediatrics, doi:10.1001/jamapediatrics.2013.455