femaltiker-k-601410350-2.jpg

Karmienie naturalne zmniejsza ryzyko zachorowania na wiele chorób.

krenkeDr n. med. Katarzyna Krenke – Specjalista pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej oraz pulmonologii, adiunkt w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Karmienie naturalne jest optymalnym sposobem żywienia niemowląt ze względu na zawartość w mleku kobiecym składników odżywczych  dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci. Karmienie piersią ma korzystny wpływ na prawidłowy rozwój fizyczny, jak i psychiczny dziecka. Pozwala nie tylko zmniejszyć ryzyko zachorowania na wiele schorzeń w najwcześniejszym okresie życia, ale także ograniczyć zapadalność na szereg chorób występujących w latach późniejszych.

Zawarte w mleku kobiecym składniki, min. hormony, czynniki wzrostowe, enzymy, cytokiny, immunoglobuliny, mają niezwykle istotny wpływ na prawidłowy rozwój, dojrzewanie i funkcjonowanie układu pokarmowego niemowląt. Karmienie naturalne sprzyja kolonizacji przewodu pokarmowego przez gatunki bakterii tworzące prawidłową florę jelitową ograniczając możliwość zasiedlania przewodu pokarmowego bakterie patogenne. U dzieci karmionych piersią występuje zmniejszone ryzyko zachorowania na biegunkę, czy będące problemem wcześniaków, martwicze zapalenie jelit. Jedną z najważniejszych zalet mleka kobiecego jest obecność w nim licznych substancji zwiększających odporność dziecka. Karmienie piersią zmniejsza ryzyko zachorowania na szereg chorób wywoływane przez drobnoustroje tj. zapalenie ucha środkowego (efekt widoczny zarówno w trakcie karmienia piersią, jak i po jego zakończeniu), zakażenia dolnych dróg oddechowych, w tym zapalenie płuc, posocznica i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zakażenie układu moczowego. Ponadto wykazano, że dzieci karmione piersią szybciej wracają do zdrowia w przypadku wystąpienia u nich wyżej wymienionych chorób w porównaniu do dzieci karmionych sztucznie oraz rzadziej przebieg kliniczny tych schorzeń jest na tyle ciężki, aby wymagały hospitalizacji. Karmienie mlekiem kobiecym pozwala uniknąć wielu problemów zdrowotnych, które mogą pojawić się
w przypadku karmienia sztucznego takich jak np. alergia lub nietolerancja mleka krowiego. Wpływa także na zmniejszenie ryzyka zachorowania na wiele innych chorób o podłożu alergicznym jak astma czy atopowe zapalenie skóry.

Bardzo ważnym argumentem przemawiającym za jak najszerszym propagowaniem karmienia piersią są dane przemawiające za tym, iż karmienie naturalne może mieć wpływ na zmniejszenie ryzyka zapadalności na szereg chorób cywilizacyjnych takich jak cukrzyca, otyłość, nadciśnienie, hipercholesterolemia oraz niektóre choroby nowotworowe, w tym białaczki i chłoniaki.