femaltiker-k-1126188080-1.jpg

4. Stosując antybiotyki nie mogę karmić piersią? MIT

Ogromna większość antybiotyków oraz innych leków jest bezpieczna w laktacji. Przyjmowanie każdego z nich jednak, powinno być skonsultowane z lekarzem. W sytuacji konieczności przyjmowania leków przez matkę karmiącą, warto również skontaktować się z konsultantem lub doradcą laktacyjnym.