karmienie piersią

Badanie dot. działania słodu jęczmiennego na stymulowanie laktacji.

W kwartalniku „Położna” ukazało się badanie z udziałem 128 kobiet karmiących piersią wykazało skuteczność połączenia profesjonalnej porady laktacyjnej w przyjmowaniem 2 saszetek dziennie Femaltiker przez 14 dni z poprawą laktacji i lepszymi przyrostami dobowymi dziecka. 

Najważniejsze wyniki:

  • 93% matek uzyskało poprawę laktacji po 14 dniach stosowania 2 saszetek Femaltiker dziennie 
  • 50% kobiet zwiększyło  ponad 2 krotnie ilość odciąganego pokarmu 
  • 91% miało wydłużony czas połykania podczas karmienia piersią, jest to główny determinant nasycenia dziecka
  • Prawie 60% matek zaprzestało lub zredukowało ilość podawanej mieszanki mlekozastępczej po 3 wizytach w poradni laktacyjnej. 
  • W dniu ostatniej wizyty średnia masa dzieci wzrosła o 516 g w porównaniu do pierwszej wizyty (norma przyrostu dla wieku po 2 tyg. 350–434 g).