genytoniewszystko.jpg

Czas karmienia a zdrowie układu krążenia dziecka

Naukowcy kanadyjskiego Uniwersytetu medycznego postanowili sprawdzić jak środowisko zewnętrzne i jego różne elementy może wpływać na zdrowie noworodka i jego dalszy rozwój.

Monitorowano różnego typu czynniki tuż po narodzinach, aż do 3 roku życia u dzieci objętych badaniem. Okazało się, że dzieci karmione piersią, choćby przez kilka dni po porodzie, w wieku 3 lat miały niższe ciśnienie krwi (99/5 mm Hg) w porównaniu do ich rówieśników, które nigdy nie były karmione piersią. Wówczas ich ciśnienie krwi wynosiło 103/60 mm Hg. Co więcej wartość tych parametrów nie była zależna od pozostałych czynników takich jak BMI czy warunków ich życia, w tym ogólnego stanu zdrowia oraz statusu socjoekonomicznego matek.

Doktor Meghan B. Azad, dyrektorka oddziału CHILD Cohord Study, podsumowując otrzymane wyniki badań dodaje, że wielokrotnie potwierdzono istnienie różnych korzyści jakie płyną z wyłącznego karmienia piersią od pierwszych dni życia. Związane są one zarówno z układem oddechowym, przez pokarmowy aż po występowanie ryzyka schorzeń przewlekłych takich jak np. otyłość. Członkinie i członkowie Rady Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego ds. Wrodzonych Wad Serca i Zdrowia Serca u Młodzieży dodają, że rezultaty tego badania wskazują na to jak ważnym czynnikiem dla zdrowia układu krążenia jest wczesna opieka – karmienie piersią. Badaczki i badacze dodają, że celem ich kolejnego badania będzie poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za istnienie tej zależności.

Piśmiennictwo: Kozeta Miliku, Theo J. Moraes, Allan B. Becker, Piushkumar J. Mandhane, Malcolm R. Sears, Stuart E. Turvey, Padmaja Subbarao, Meghan B. Azad. Breastfeeding in the First Days of Life Is Associated With Lower Blood Pressure at 3 Years of Age. Journal of the American Heart Association, 2021; DOI: 10.1161/JAHA.120.019067