alergia dziecka na krowie mleko

Czy to na pewno alergia na mleko krowie?

Wytyczne do diagnozowania alergii na białka mleka krowiego mogą być mylące


Alergia na białka mleka krowiego może powstawać jako reakcja alergiczna zależna od IgE (immunoglobulina E ) i niezależna IgE- tzw. nietolerancja. Nietolerancja na białka mleka krowiego objawia się często wymiotami, biegunka i płaczem. Reakcja zależna od IgE przebiega bardziej gwałtownie i jest powiązana z wymiotami, wysypką, a także możliwością wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego.

Zaledwie 1% niemowląt ma rzeczywistą alergię (zależną od IgE) na białka mleka krowiego jak wykazano w badaniu populacji aż 12 tys. niemowląt z dziewięciu krajów. Niemniej aż 14% rodziców uważa, że ich dziecko cierpi na to schorzenie. Przyczyną takiej nadinterpretacji mogą być nieprecyzyjne i niestety stronnicze wytyczne dla schematu diagnostyki alergii pokarmowej u niemowląt.

Analiza 9 tekstów oficjalnych wytycznych z kilku krajów europejskich wykazała, że często symptomy takie jak: ulewanie pokarmu, częsty płacz czy biegunki były wskazywane jako wskaźniki do występowania alergii na białka mleka krowiego u dziecka. Dla przykładu szacuje się, że od 15 do 20% zdrowych niemowląt ma wymioty, wysypkę oraz płacze bez wyraźnego powodu, a symptomy te zanikają z czasem, dlatego nie powinny być w ogóle brane pod uwagę podczas diagnozowania alergii na białka mleka krowiego.

Kolejnym aspektem budzącym wątpliwość badaczy jest częste zalecanie mamom karmiącym piersią diet eliminujących produkty z nabiału lub też całkowite zaprzestanie karmienia na rzecz specjalistycznych i refundowanych mieszanek mlekozastępczych. Jest to działanie bardzo szkodliwe i nieuzasadnione, ponieważ jak wykazano β-laktoglobulina - białko odpowiedzialne za reakcję alergiczną na mleko krowie znajduje się w minimalnej ilości (mikrogram na litr) w mleku mamy. Co istotne u 99% niemowląt ze stwierdzoną alergią na białka mleka krowiego mleko mamy, która spożywała nabiał zawierało ich zbyt małą ilość, aby wywołać jakąkolwiek reakcję alergiczną u dziecka.

Najbardziej niepokojącym jest fakt, że aż 81% autorów z 9 analizowanych rekomendacji wykazało powiązania finansowe w firmach produkujących mieszanki mlekozastępcze, a 3 rekomendacje były finansowane przez takie firmy. Niestety fakt ten podważa bezstronność rekomendacji i skłania do bardziej krytycznego przyjrzenia się, szczególnie takim, które mogą stymulować korzyści finansowe firm produkujących refundowane, specjalistyczne mieszanki mlekozastępcze.

Nie ma podstaw naukowych wskazujących na zasadność zalecania zaprzestania kamienia piersią jako praktyki zapobiegania objawom alergii na białka mleka krowiego.  

Źródło:

Munblit D, Perkin MR, Palmer DJ, Allen KJ, Boyle RJ. Assessment of Evidence About Common Infant Symptoms and Cow’s Milk Allergy. JAMA Pediatr. Published online April 13, 2020. doi:10.1001/jamapediatrics.2020.0153