karmienie piersią zmniejsza ryzyko zachorowania na cukrzycę

Karmienie piersią zmniejsza ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2!

O korzyściach wynikających z karmienia piersią mówi się bardzo dużo- szczególnie w kontekście zdrowia i rozwoju dziecka. Coraz częściej mocno podkreśla się, że korzyści z karmienia są obopólne- zarówno dla mamy jak i jej potomstwa. 30-letnie obserwacje kobiet karmiących piersią potwierdziły zbawienny wpływ karmienia na obniżenie ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2.

Musimy zdać sobie sprawę, że przeprowadzenie badań długofalowych jest bardzo trudne- wymaga niezwykłej konsekwencji i logistyki zarówno ze strony przeprowadzających badanie jak również osób, które zostały do nich zakwalifikowane. Dlatego też obserwacje obejmujące długi okres czasu są szczególnie cenne dla rozwoju nauki.


Ogromną wartością są zatem wnioski poczynione przez zespół amerykańskich naukowców, który przez okres 30 lat (!) obserwował kobiety rodzące dzieci w latach 1985-1986. Badaniem objęto 1238 młodych kobiet rasy białej i afroamerykańskiej w wieku 19-30 lat, które urodziły przynajmniej jedno dziecko. Mamy analizowano pod względem trwania laktacji jak również pod względem zmian parametrów biochemicznych istotnych w diagnostyce cukrzycy- pacjentki  w ciągu tych 30 lat 7-mio krotnie poddawano takim badaniom. Obserwacje pacjentek zakończono w 2016 roku. Dla uzmysłowienia sobie trudności tego przedsięwzięcia dodam, że pierwotnie do badania zakwalifikowano prawie 23 razy więcej pacjentek.

Korelacja karmienia piersią z obniżeniem ryzyka rozwoju cukrzycy

Kobiety podzielono ze względu na czas trwania laktacji na 4 okresy: niekarmiące, karmiące od 0 do 6 m-cy, od 6 do 12 m-cy oraz karmiące powyżej 12 miesięcy życia dziecka. Okres karmienia piersią był ściśle skorelowany z obniżeniem ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2. Kobiety, które karmiły swoje dzieci przynajmniej 6 miesięcy do 12 miesiąca charakteryzowały się redukcją ryzyka rozwoju tej choroby  aż o 47%. Współczynnik ryzyka zachorowalności był porównywany między wspomnianą grupą kobiet a tymi, które karmiły dzieci więcej jak 12 miesięcy (redukcja ryzyka wynosiła 46%). U kobiet, które karmiły swoje dzieci mniej niż pół roku  zaobserwowano zmniejszenie zachorowalności o 25%. Długofalowe korzyści wynikające z karmienia piersią były ściśle zauważalne dla kobiet obydwu ras, a należy zauważyć, że Afroamerykanki 3 razy częściej zapadały na cukrzycę w przeciągu tych 30 lat obserwacji. Charakteryzowały się one również mniejszą chęcią do długoterminowego naturalnego karmienia. Za jeden z mechanizmów pozytywnego wpływu karmienia piersią na zmniejszenie ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2 wykazuje się pozytywny wpływ hormonów związanych z utrzymaniem laktacji na komórki trzustki, które kontrolują poziom glukozy we krwi.

Dlatego Drogie Panie karmcie swoje dzieci na zdrowie! Ich i wasze!

źródło:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lactation+Duration+and+Progression+to+Diabetes+in+Women+Across+the+Childbearing+Years+The+30-Year+CARDIA+Study
Gunderson EP et all., Lactation Duration and Progression to Diabetes in Women Across the Childbearing Years: The 30-Year CARDIA Study. JAMA Intern Med. 2018 Jan 16.