matka karmiąca dziecko

Mamy długo karmiące piersią mają więcej drogocennej laktoferyny

Laktoferyna to białko naturalnie występujące w ślinie, mleku, łzach ludzkich o silnych właściwościach przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych, przeciwzapalnych oraz wpływających na dojrzewanie układu odpornościowego dziecka. 

Działanie antybakteryjne laktoferyny wynika z jej możliwości do wiązania jonów żelaza, które mogą służyć jako pożywka dla patogenów, a także zdolności do niszczenia ich błony komórkowej. Działanie przeciwwirusowe opiera się o potencjał hamujący namnażanie wirusów na wczesnych etapach zakażenia. Dostępne badania wskazują na potencjał laktoferyny w redukcji ryzyka biegunki, sepsy i martwiczego zapalenia jelit u niemowląt urodzonych przedwcześnie. W ludzkim mleku obserwuje się największą ilość tego białka w siarze (5 g /L), w kolejnych fazach dojrzewania mleka jego ilość zmniejsza się (2-3 g/L w mleku dojrzałym).

Badanie wykonane z udziałem polskich mam wykazało, że mleko mamy zawiera znaczne ilości laktoferyny podczas wydłużonego okresu karmienia piersią. Celem badania było określenie składu mleka, w szczególności zawartości białka i laktoferyny u zdrowych kobiet karmiących dzieci przez 48 miesięcy od porodu. W badaniu wzięło udział 120 par matka -dziecko z okolic Wrocławia. Mleko pobierano do analiz składu w podziale na okresy laktacji tj. do 12 miesięcy, od 13 do 18 miesięcy, od 19 do 24 miesięcy i ponad 24 miesięcy laktacji.

Korelacja między poziomem laktoferyny i długością trwania laktacji

Uzyskane wyniki wskazały na to, że poziom laktoferyny wzrastał wraz z długością trwania laktacji – mleko mam karmiących od 1-12 miesięcy zawierało 3,39 g/L laktoferyny, podczas gdy mleko kobiet karmiących ponad 12 miesięcy miało zawartość laktoferyny na poziomie ok. 5 g/L. Wskazuje to na wysoki potencjał immunomodulujący mleka dojrzałego, porównywalny do siary. Nie wykryto powiązania między zawartością laktoferyny a wiekiem, dzietnością matki czy czasem porodu 9porod przedwczesny/ o czasie). Jedynie u kobiet karmiących powyżej 24 miesięcy ilość laktoferyny była zależna od ilości karmień. Zawartość białka w mleku także wzrastała osiągając najwyższą wartość (19.1±10.7 g/L ) w mleku kobiet karmiących powyżej 24 miesięcy w porównaniu do ilości białka ( 10.5 ± 2.3 g/L) w mleku kobiet karmiących poniżej roku. Uzyskane dane dają podstawy do zalecania wydłużonego karmienia piersią, oczywiście przy jednoczesnym wprowadzaniu odpowiedniej porcji pokarmów stałych do diety dziecka w wieku powyżej 6 miesięcy. Jest to zgodne z zaleceniami WHO dotyczącymi karmienia piersią:

• wyłączne karmienie piersią do ukończenia przez dziecko 6 miesiąca życia,

• kontynuację karmienia piersią do ukończenia drugiego roku życia i dłużej przy jednoczesnym wprowadzaniu pokarmów uzupełniających.

 Źródło:

https://www.mdpi.com/2072-6643/11/10/2350