karmienie piersią wcześniaka

Mleko kobiece a serce wcześniaka

Nowy przegląd dostępnych badań wskazuje na to, że wczesne przyjęcie mleka kobiecego przez dziecko przedwcześnie urodzone, może mieć długoterminowy korzystny wpływ na rozwój i zdrowie jego serca. 

Serce wcześniaka jest bardziej narażone na schorzenia kardiologiczne, głównie ze względu na to, że jego komory są mniejsze, często występuje także przerost tkanki mięśniowej. Dodatkowo osoby urodzone przedwcześnie mają nieproporcjonalnie wyższe ciśnienie krwi.

Wpływ mleka matki na funkcjonowanie serca

W badaniu analizowano funkcjonowanie serca u dorosłych osób (między 23 a 28 r.ż.), którzy urodzili się przedwcześnie i otrzymali mleko matki lub mieszankę mlekozastępczą. Wykonano obrazowanie mięśnia sercowego metodą rezonansu magnetycznego. Wszystkie osoby z badanej grupy miały mniejsze niż standardowo komory serca, niemniej w podgrupie karmionej wyłącznie mlekiem kobiecym ta różnica była mniejsza.

Badacze wskazują na to, że mleko ludzkie zawiera aktywne biologicznie czynniki, które wpływają na wzrost tkanek, produkcję hormonów, odpowiedź immunologiczną czy redukcję stanów zapalnych, co może stanowić swoiste zabezpieczenie przed rozwojem choroby kariologicznej w wieku dorosłym.

El-Khuffash A, Jain A, Lewandowski AJ, Levy PT. Preventing disease in the 21st century: early breast milk exposure and later cardiovascular health in premature infants [published online ahead of print, 2019 Oct 30]. Pediatr Res. 2019;10.1038/s41390-019-0648-5. doi:10.1038/s41390-019-0648-5