karmienie piersią

Mleko kobiece wspiera serce wcześniaków

Dorośli, którzy urodzili się przedwcześnie i byli karmieni mlekiem kobiecym mieli zmniejszone ryzyko zaburzeń w pracy mięśnia sercowego. Do takiej konkluzji doszli badacze brytyjscy po analizie danych kohorty ponad 900 niemowląt urodzonych przedwcześnie w latach 1982-85. 

Przedwczesny poród skutkuje wieloma zaburzeniami w funkcjonowaniu najważniejszych organów w tym mięśnia sercowego, co może prowadzić do długotrwałego, negatywnego wpływu na zdrowie. Dzieci urodzone przedwcześnie często mają mniejsze komory serca, o grubszych ścianach, co prowadzi do zmniejszonej wydolności  czynnościowej. Warto zatem przyjrzeć się zależności między statusem odżywczym w okresie tuż po narodzinach a zdrowiem w przyszłości. 

Badanie klinicznie z udziałem dzieci przedwcześnie urodzonych polegało na losowym przydzieleniu dzieci do grupy karminowej mlekiem dawczyń lub mieszanką mlekozastępczą. Następnie poddano analizie  funkcję serca dorosłych osób z badanej grupy oraz osób urodzonych o czasie. Określano siłę skurczu mięśnia sercowego oraz objętość wyrzutową serca, oba czynniki określają wydajność pracy serca.

Wpływ karmienia piersią na serce wcześniaków

Osoby, których pokarm w okresie niemowlęctwa składał się prawie wyłącznie z mleka kobiecego miały  lepsze parametry pracy serca i zmniejszone ryzyko rozwoju choroby mięśnia sercowego w porównaniu do osób, które jako wcześniaki były karmione mieszanką mlekozastępczą. Autorzy argumentuję, że nawet najlepsza mieszanka mlekozastępcza nie dorówna składowi mleka kobiecego, ponieważ nie zawiera czynników wzrostu, enzymów czy przeciwciał obecnych w mleku kobiecym.

Źródło: http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2016/06/12/peds.2016-0050?sso=1&sso_redirect_count=1&nfstatus=401&nftoken=00000000-0000-0000-0000-000000000000&nfstatusdescription=ERROR%3a+No+local+token