femaltiker-k-1028391871-3.jpg

Mleko matki: przechowywanie pokarmu

Zasady zamrażania mleka matki:

  • Pojemnik, w którym będzie przechowywane mleko matki, powinien być wykonany z tworzywa przeznaczonego do kontaktu z żywnością. Jednocześnie powinien mieć szczelne zamknięcie, które będzie umożliwiało bezpieczne przechowywanie odciągniętego mleka albo bezpieczny transport. Najlepiej mleko matki przechowywać w pojemnikach szklanych lub wykonanych z tworzywa sztucznego, które nie zawiera bisfenolu A (bezpieczny będzie np. polipropylen lub polisulfonian). Torebki jednorazowe nie są polecane do przechowywania pokarmu dla wcześniaków, ze względu na ryzyko rozszczelnienia i osadzenia składników mleka na ściankach. 
  • Mleko matki powinno być przechowywane w ilościach wystarczających na jedną porcję. Jeśli łączymy mleko z kolejnych sesji odciągania – uwaga: wolno łączyć jedynie mleko, które zostało odciągnięte w ciągu tych samych 24 godzin – powinno się wcześniej uzyskany pokarm schładzać (do temperatury 4°C), a na pojemniku zaznaczyć datę i godzinę mrożenia. 
  • Zawsze należy na pojemniku nakleić datę zamrożenia, bo to ułatwi kontrolę nad świeżością mleka.

Jak rozmrażać pokarm?

  • Mleka matki nie wolno gotować i podgrzewać na zwykłej kuchence ani w kuchence mikrofalowej.
  • Rozmrażanie pokarmu powinno odbywać się w miarę szybko, najlepiej w podgrzewaczu lub w kąpieli wodnej w temp. nieprzekraczającej 37°C. Podczas rozmrażania pojemnik powinien być szczelnie zamknięty.
  • Należy podgrzewać tylko takie porcje pokarmu, które dziecko zje na jeden raz. Karmienie nie powinno trwać dłużej niż 4 h, a pozostawione resztki pokarmu należy wyrzucić.
  • Idealna temperatura mleka dla noworodka to temperatura pokojowa.
  • Nie wolno mieszać w jednym pojemniku pokarmu rozmrożonego z pokarmem świeżym.
  • Nie można zamrażać powtórnie mleka rozmrożonego.

Przechowywanie pokarmu kobiecego w warunkach domowych


Temperatura przechowywaniaRekomendowany czas przechowywania
Mleko świeże – mleko kobiece odciągnięte, przechowywane w temperaturze pokojowej (do 25°C) lub schłodzone do temperatury 4°C.Od +19°C do +25°C (temp. pokojowa)Optymalnie do 4 h, maksymalnie do 6-8 h

Od +25°C do +37°C Maksymalnie do 4 h

+4°C Do 96 h (w tym pokarm dla wcześniaka)

Od +4°C do +15°C
Transport w chłodziarce transportowej 
Jak najkrócej, do 24h
Mleko zamrożone-20°COptymalnie 3-6 miesięcy

Od +25°C do +37°C  Jak najkrócej, maksymalnie do 4 h

+4°CDo 24 h, od całkowitego rozmrożenia
Mleko świeże ze wzmacniaczemOd +25°C do +37°CJak najkrócej, zgodnie z zaleceniami producenta. 
Ze względu na aktywne procesy biochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące w mleku, bardzo ważne jest utrzymywanie stałej temperatury jego przechowywania.
Mleko rozmrożone ze wzmacniaczemOd +25°C do +37°CJak najkrócej, zgodnie z zaleceniami producenta. 
Ze względu na aktywne procesy biochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące w mleku, bardzo ważne jest utrzymywanie stałej temperatury jego przechowywania.


Literatura: 

Wesołowska A, Bernatowicz-Łojko U., Standardy Medyczne/Pediatria 2014; 11(2):14-22.

Żywienie niemowląt i małych dzieci. Zasady postepowania w żywieniu zbiorowym, red. H. Weker i M. Barańska, wyd. IMiD