niemowlak

Objawy nietolerancji fruktozy pogłębione mieszanką mlekozastępczą

Wrodzona nietolerancja fruktozy (HFI) to zaburzenie metabolizmu fruktozy wywołana mutacja jednego genu odpowiedzialnego za aktywność enzymu aldolaza B, przekształcającego fruktozę w cyklu glukoneogenezy, co skutkuje obniżonym stężeniem glukozy we krwi, a także uszkodzeniem wątroby.  

Objawy nietolerancji fruktozy

Pierwsze objawy mogą występować już w wieku niemowlęcym, chociaż nietolerancja może rozwinąć się także w wieku późniejszym. Osoby z tym genetycznym zaburzeniem  odczuwają dyskomfort po spożyciu źródeł fruktozy czyli owoców, soków owocowych  innych źródeł z diety zawierających fruktozę.   Najczęstsze skutki  spożycia to  objawy nietolerancji pokarmowej  np. wzdęcia, wymioty, biegunki,  ból brzucha. Pojawia się także  szereg  poważniejszych dla zdrowia powikłań jak hepatomegalia, żółtaczka, krwotoki, uszkodzenia kanalików nerkowych, apatia, senność, drgawki. U niezdiagnozowanych dzieci często występuje brak apetytu,  opóźniony rozwój fizyczny oraz  awersja do owoców, co naturalnie ogranicza negatywne skutki narażenia na nietolerowany cukier prosty. Częstość występowania w populacji wrodzonej nietolerancji fruktozy to 1 na 20 000. 
Nowe doniesienie opublikowane w  Molecular Genetics and  Metabolism opisuje cztery przypadki ciężkich zaburzeń pracy wątroby u niemowląt  na skutek  spożywania mieszkanek mlekozastępczych, które w swoim składzie zawierały fruktozę. Uszkodzenie wątroby całkowicie  ustąpiło po wycofaniu z diety mieszanki i zastąpieniu jej formułą niezawierającą fruktozy.  W przypadku niemowląt karmionych wyłącznie piersią ze stwierdzonym  HFI podobne objawy  nie występują. 

Negatywny wpływ mieszanek mlekozastępczych

Najczęściej objawy nietolerancji fruktozy pojawiają się u dzieci z tym zaburzeniem genetycznym  podczas rozszerzania diety i pierwszej podaży owoców i soków owocowych.  Niemniej niektóre  mieszanki stosowane u niemowląt, najczęściej oparte o białka soi  mają dodatek np. syropu kukurydzianego bogatego w fruktozę czy  sacharozy, której cząsteczka składa się z D-fruktozy i D-glukozy.   Wiedza o dodatku fruktozy do mieszanek opartych o białka  soi  jest bardzo istotna z punktu widzenia pediatry.  Bardzo często takie mieszanki są polecane jako alternatywa do standardowej mieszanki  ze względu na  zdiagnozowaną  galaktozemię czyli nietolerancję galaktozy – cukru zawartego w cząstce laktozy głównego białka mleka. Co istotne, kliniczne objawy nietolerancji laktozy są bardzo podobne do  nietolerancji fruktozy.   Dlatego kluczem do zastosowania prawidłowego leczenia  jest właściwa diagnostyka niemowląt. W przypadku podejrzenia nietolerancji  laktozy  warto zbadać enzymy wątrobowe czy obecność węglowodanów w moczu w celu wykluczenia  wrodzonej nietolerancji fruktozy. Pozytywną informacją jest to, że w przypadku HFI  poprzez zastosowanie właściwej diety   niekorzystne  objawy można całkowicie wyeliminować. 

Zatem warto czytać z uwagą etykiety  mieszanek a najlepiej starać się karmić dziecko wyłącznie piersią do 6 miesiąca życia. Jedynym przeciwskazaniem do karmienia piersią jest zdiagnozowana  galaktozemia klasyczna (za http://kobiety.med.pl/cnol/index.php?option=com_content&view=article&id=152&Itemid=44&lang=pl).
 Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29510902