Wprowadzanie stałych pokarmów do diety dziecka, czy wiesz wszystko?

Obowiązujące w Polsce zalecenia dotyczące wprowadzania pokarmów stałych do jadłospisu niemowląt wskazują ukończenie 6 m.ż. jako początek stopniowego rozszerzania diety dziecka karmionego wyłącznie piersią [STANDARDY MEDYCZNE/PEDIATRIA 2014; 11:321-38]. Niemniej nadal dyskutuje się nad optymalnym okienkiem czasowym rozpoczęcia wprowadzania pokarmów uzupełniających. Na ten moment przyjmuje się, że okres od ukończenia 17 tygodnia życia do 26 tygodnia życia niemowlęcia jest czasem najbardziej optymalnym, kiedy większość dzieci naturalnie jest gotowych na rozpoczęcie przyjmowania pokarmów stałych. Większość badaczy skłania się do tego, że żadne dziecko nie powinno mieć rozszerzanej diety przed ukończeniem 4 miesiąca życia. Zbyt wczesne wprowadzenie innych pokarmów niż mleko może doprowadzić do ograniczenia dostępności cennych składników odżywczych pochodzących z mleka, natomiast zbyt późne urozmaicenie diety wpływa negatywnie na status odżywienia, niedobory a także ryzyko alergii.

Odżywianie niemowląt

Najnowsza publikacja dotycząca populacji amerykańskich dzieci w wieku od 6 do 36 miesięcy, wskazuje na to, że rodzice zbyt wcześnie rozpoczynają wprowadzanie do diety pokarmów innych niż mleko. Pokarmem uzupełniającym jest także woda czy soki owocowo-warzywne. Badanie polegało na zebraniu ankiet dotyczących jadłospisu dziecka i dotyczyło 1482 dzieci. Głównym celem było ustalenie czynników ryzyka wcześniejszego wprowadzenia pokarmu stałego do jadłospisu dziecka. Poprzednie wyniki badań wskazywały, że od 20 do 40% niemowląt otrzymywało pokarm inny niż mleko poniżej 4 miesiąca życia. Wyniki obecnej analizy wykazały, że tylko 1/3 dzieci miała rozszerzoną dietę w rekomendowanym czasie czyli po ukończeniu 6 miesiąca życia, 16% miało rozszerzoną dietę przed ukończeniem 4 miesiąca życia, 38% dzieci otrzymało pokarm inny niż mleko w wieku 4-5 miesięcy. Dzieci, które nie były nigdy karmione piersią lub karmienie piersią zakończono przez 4 miesiącem życia ponad 2 krotnie częściej miały wprowadzane pokarmy stałe do jadłospisu przed ukończeniem 6 miesiąca życia w porównaniu do dzieci karmionych piersią przynajmniej 6 miesięcy. Badanie wskazało, że nadal istnieje potrzeba szerokiej edukacji rodziców w aspekcie prawidłowego odżywiana niemowląt.

Jeśli chodzi o Polskie dzieci to niewielkie badanie przeprowadzone na grupie 300 dzieci w wieku 6- 12 miesięcy wskazało na błędy żywieniowe, w tym zbyt liczne posiłki w ciągu dnia – u 60% dzieci w wieku 6-12 m-cy ponad 7 razy, zbyt dużą podaż soków w diecie czy brak podaży witaminy D.

źródło: http://jandonline.org/article/S2212-2672(17)31734-3/fulltext