Czy słód jęczmienny działa korzystnie na laktację?

W 2013 r. zostało wydane Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń żywieniowych dla kobiet w ciąży oraz w okresie laktacji. Eksperci podkreślają, że stosowanie produktu na bazie słodu jęczmiennego jest przykładem dobrej praktyki postępowania dietetycznego wspierającego laktację. Ponadto aktualne stanowisko Academy of Breastfeeding Medicine wymienia słód jęczmienny jako korzystny suplement w żywieniu kobiet mających problemy laktacyjne.


Standardy Medyczne Pediatria 2013;10:265-79