Czy dłuższe karmienie piersią wpłynie na inteligencję dziecka?

Do tej pory mieliśmy pewne przesłanki, że dzieci, które są karmione piersią dłużej, lepiej się uczą. W prestiżowym czasopiśmie „JAMA Pediatrics” ukazało się badanie, w którym poddano ocenie dzieci karmione piersią. Testy wśród dzieci w wieku 7 lat wykazały, że każdy kolejny miesiąc karmienia ich piersią w okresie niemowlęcym, wpływał pozytywnie na ich iloraz inteligencji. Wyniki te są istotnym wsparciem obecnych zaleceń o wyłącznym karmieniu piersią przez pierwsze 6 miesięcy życia dziecka i kontynuowaniu karmienia minimum do końca pierwszego roku.