femaltiker-k-1240215757-3.jpg

Wprowadzanie stałych pokarmów do diety dziecka, czy wiesz wszystko?

Obowiązujące w Polsce zalecenia dotyczące wprowadzania pokarmów stałych do jadłospisu niemowląt  wskazują ukończenie 6 m.ż. jako początek stopniowego rozszerzania diety dziecka karmionego wyłącznie piersią [STANDARDY MEDYCZNE/PEDIATRIA 2014; 11:321-38].   Niemniej nadal dyskutuje się nad optymalnym okienkiem czasowym rozpoczęcia wprowadzania pokarmów uzupełniających. Na ten moment przyjmuje się, że okres od ukończenia 17 tygodnia życia do 26 tygodnia życia niemowlęcia jest czasem najbardziej optymalnym, kiedy większość dzieci naturalnie jest gotowych na rozpoczęcie przyjmowania pokarmów stałych.   Większość badaczy skłania się do tego, że żadne dziecko nie powinno mieć rozszerzanej diety przed ukończeniem 4 miesiąca życia. Zbyt wczesne wprowadzenie innych pokarmów niż mleko może doprowadzić do ograniczenia dostępności cennych składników odżywczych pochodzących z mleka, natomiast zbyt późne  urozmaicenie diety wpływa negatywnie na status odżywienia,   niedobory a także ryzyko alergii.
Najnowsza publikacja dotycząca  populacji amerykańskich  dzieci w wieku od 6 do 36 miesięcy, wskazuje na to, że rodzice zbyt wcześnie rozpoczynają wprowadzanie do diety  pokarmów innych niż mleko. Pokarmem uzupełniającym jest także woda czy soki  owocowo-warzywne.  Badanie polegało na zebraniu ankiet dotyczących jadłospisu dziecka i dotyczyło 1482 dzieci.  Głównym celem było ustalenie czynników  ryzyka wcześniejszego wprowadzenia pokarmu stałego do jadłospisu dziecka.  Poprzednie wyniki badań wskazywały, że od 20 do 40% niemowląt otrzymywało pokarm inny niż mleko  poniżej 4 miesiąca życia. Wyniki obecnej analizy wykazały, że tylko 1/3 dzieci miała rozszerzoną dietę w rekomendowanym czasie  czyli po ukończeniu 6 miesiąca życia, 16% miało rozszerzoną  dietę przed ukończeniem 4 miesiąca życia, 38% dzieci otrzymało pokarm inny niż mleko w wieku 4-5 miesięcy.  Dzieci, które nie były nigdy karmione piersią lub karmienie piersią zakończono przez 4 miesiącem życia ponad 2 krotnie częściej miały wprowadzane pokarmy stałe do jadłospisu przed ukończeniem 6 miesiąca życia w porównaniu do dzieci  karmionych piersią przynajmniej 6 miesięcy.  Badanie wskazało, że nadal istnieje potrzeba szerokiej edukacji rodziców w aspekcie prawidłowego odżywiana niemowląt.
Jeśli chodzi o Polskie dzieci to niewielkie badanie przeprowadzone na grupie 300 dzieci w wieku 6- 12 miesięcy wskazało na błędy żywieniowe,  w tym zbyt liczne posiłki w ciągu dnia –  u  60% dzieci w wieku 6-12 m-cy  ponad 7 razy, zbyt dużą podaż soków w diecie czy brak podaży witaminy D.
Na temat schematu wprowadzania posiłków uzupełniających   u niemowlęcia dowiesz się więcej  klikając na ten link: http://femaltiker.pl/kiedy-wprowadzac-stale-produkty-do-diety-dziecka/

źródło: http://jandonline.org/article/S2212-2672(17)31734-3/fulltext