femaltiker-k-166163930-5.jpg

Wyłączne karmienie piersią a inne formy dożywiania dzieci.

Analiza Cochrane  z 2014 przeprowadzona na 6 badaniach z udziałem 613 niemowląt wykazała, że nie ma danych, które potwierdzałyby korzyści z wcześniejszego wprowadzania do diety przy karmieniu piersią ,uzupełniającego pożywienia u dzieci w wieku 4 miesięcy. Nie wykazano także, aby dzieci karmione wyłącznie piersią miały znacząco częściej spadki wagi versus dzieci dopajane glukozą. Autorzy potwierdzili zasadność obecnych rekomendacji wyłącznego karmienia piersią do 6 miesiąca życia w oparciu o dostępne badania kliniczne.

 Becker GE, Remmington T. Early additional food and fluids for healthy breastfed full-term infants.

Cochrane Database Syst Rev. 2014 Nov 25;11:CD006462. doi: 10.1002/14651858.CD006462.pub3.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25420475