femaltiker-k-349318640-2.jpg

Wpływ karmienia piersią na rozwój intelektualny dzieci

Badanie z 2013 z udziałem ponad 1300 kobiet i ich dzieci wykazało, że karmienie piersią przez minimum 6 miesięcy ma związek z lepszymi wynikami testów na inteligencję w tym zdolności poznawczych i wysławiania się w wieku 3 i 7 lat. Wyłączne karmienie piersią przekładało się na ponad 3 punkty więcej w teście poznawczym w wieku 3 lat w porównaniu z dziećmi niekarmionymi piersią. W wieku 7 lat dzieci karmione wyłącznie piersią osiągały lepsze wyniki w teście inteligencji werbalnej – każdy miesiąc wyłącznego karmienia piersią (6 miesięcy) skutkował poprawą oceny o 5 punktów. Badanie to jest kolejnym, które wskazuje na korzyści karmienia piersią a przyszłą inteligencją dziecka.

Belfort M.B. et al. Infant Feeding and Childhood Cognition at Ages 3 and 7 Years Effects of Breastfeeding Duration and Exclusivity. JAMA Pediatr doi:10.1001/jamapediatrics.2013.455