Karmienie piersią może uchronić przed przedwczesną menopauzą

Badanie dużej kohorty kobiet w okresie przed menopauzą wykazało, że ilość ciąż a także długość trwania wyłącznego karmienia piersią wpływa na redukcję wystąpienia przedwczesnej menopauzy.

Wczesna menopauza zdefiniowana jako całkowite ustanie funkcji jajników przed 45 r.ż. występuje u 10% kobiet w populacji europejskiej. Skutkiem przedwczesnej menopauzy jest zwiększone ryzyko przedwczesnej śmierci, zaburzeń poznawczych, osteoporozy, schorzeń sercowo-naczyniowych. W życiu kobiety okres ciąży i karmienia piersią hamują wykorzystywanie zapasu komórek jajowych, a co za tym idzie wydłużają okres do menopauzy.

W badanu trwającym 20 lat wzięło udział 108 887 kobiet, które co dwa lata odpowiadały na pytania dotyczące ciąż, karmienia piersią, antykoncepcji, menopauzy. Zakres wieku kobiet na początku badania wynosił 25-42 lata.

Kobiety, które sumarycznie karmiły piersią przez 25 miesięcy lub dłużej w okresie przed menopauzą miały o 27% mniejsze ryzyko wczesnej menopauzy w porównaniu do kobiet, które karmiły piersią mniej niż miesiąc (P<0,001). W grupie kobiet, które karmiły wyłącznie piersią przez 7 do 12 miesięcy i od 13 do 18 miesięcy wykazano statystycznie niższe ryzyko przedwczesnego wygaszenia funkcji jajników w porównaniu do kobiet, które karmiły poniżej 1 miesiąca.

Podsumowując, badanie to wykazuje, że dzietność oraz karmienie piersią przez co najmniej 6 miesięcy zgodnie z obecnymi zalecaniami, może mieć korzystny wpływ na wydłużenie funkcjonowania jajników i zachowanie rezerwy komórek jajnikowych.

Źródło:

Langton CR, Whitcomb BW, Purdue-Smithe AC, et al. Association of Parity and Breastfeeding With Risk of Early Natural Menopause. JAMA Netw Open. 2020;3(1):e1919615. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.19615