femaltiker-k-1028391871-2.jpg

Przechowywanie pokarmu

Zanim zamrozisz…..

  • Pojemnik w którym  będzie przechowywane mleko powinien być wykonany z tworzywa przeznaczonego do kontaktu z żywnością i umożliwiać bezpieczne przechowywanie odciągniętego mleka (szczelnie zamknięcie, łatwy transport). Najlepsze są  pojemniki szklane lub z tworzywa sztucznego nie zawierającego bisfenolu A (polipropylen lub polisulfonian). Torebki jednorazowe nie są polecane do przechowywania pokarmu dla wcześniaków, ze względu na ryzyko rozszczelnienia i osadzenia składników mleka na ściankach. 
  • Ilość mleka zamrożonego powinna być wystarczająca na jedną porcję – jeśli łączy się mleko z kolejnych sesji odciągania mleka (z 24 godzin), powinno się schładzać  (4°C) wcześniej uzyskany pokarm i popisywać dniem i godziną kolejne porcje. 
  • Warto opisać pojemnik datą, to ułatwi kontrolę nad świeżością mleka

Zanim rozmrozisz….

  • Nie wolno mieszać pokarmu rozmrożonego z pokarmem świeżym w jednym pojemniku
  • Nie można zamrażać powtórnie mleka rozmrożonego
  • Nie wolno gotować, podgrzewać na kuchence czy w mikrofali pokarmu kobiecego
  • Rozmrażanie pokarmu powinno odbywać się w miarę szybko, najlepiej w podgrzewaczu lub łaźni wodnej w temp. nie przekraczającej 37°C.  Pojemnik powinien być szczelnie zamknięty.
  • Podgrzewać tylko takie porcje pokarmu, które dziecko zje na raz, karmienie nie powinno trwać dłużej niż 4 h, pozostawione resztki pokarmu należy wyrzucić
  • Idealna temperatura mleka dla noworodka to temperatura pokojowa

Przechowywanie pokarmu kobiecego w warunkach domowych

 

 

Temperatura przechowywania

 

Rekomendowany czas przechowywania

Mleko świeże- mleko kobiece odciągnięte, przechowywane w temperaturze pokojowej (do 25°C) lub schłodzone do temperatury 4°C.

 

 

Od +19°C do +25°C (temp. pokojowa)

 

Optymalnie do 4 h  maksymalnie do 6-8 h

 

Od +25°C do +37°C 

 

Maksymalnie do 4 h

 

+4°C 

 

Do 96 h (w tym pokarm dla wcześniaka)

 

Od +4°C do +15°C

Transport w chłodziarce transportowej 

 

Jak najkrócej, do 24h

 

Mleko zamrożone

 

 

-20°C

 

Optymalnie 3-6 miesięcy

 

Od +25°C do +37°C

 

Jak najkrócej, maksymalnie do 4 h

  

+4°C

 

Do 24 h, od całkowitego rozmrożenia

 

Mleko świeże ze wzmacniaczem

 

Od +25°C do +37°C

 

Jak najkrócej, zgodnie z zaleceniami producenta. 

Ze względu na aktywne procesy biochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące w mleku, bardzo ważne jest utrzymywanie stałej temperatury jego przechowywania.

 

Mleko rozmrożone ze wzmacniaczem

 

Od +25°C do +37°C

 

Jak najkrócej, zgodnie z zaleceniami producenta. 

Ze względu na aktywne procesy biochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące w mleku, bardzo ważne jest utrzymywanie stałej temperatury jego przechowywania.

Literatura: 

Wesołowska A, Bernatowicz-Łojko U. Standardy Medyczne/Pediatria 2014; 11(2):14-22.

Żywienie niemowląt i małych dzieci.  Zasady postepowania w żywieniu zbiorowym. IMiD pod redakcją H. Weker i M. Barańskiej.