niemowlę karmione piersią

Wpływ dłuższego okresu karmienia piersią na przyszłość dziecka.

Najnowsze badanie dotyczące wpływu wyłącznego karmienia piersią wykazało, że dzieci karmione przez 12 miesięcy lub więcej mają lepsze wyniki testów na inteligencję. Co ważne podkreśla się rolę mleka matki jako czynnika odpowiedzialnego za programowanie IQ dziecka.

Badanie obejmowało prawie 3400 30-latków,  którzy zostali zakwalifikowani do badania podczas niemowlęctwa. Dłuższy okres karmienia wpływał korzystnie na inteligencję w wieku dorosłym, jednocześnie takie osoby  miały dłuższą historię edukacji szkolnej oraz o prawie 20% wyższy średni przychód w porównaniu do osób karmionych piersią poniżej 1 miesiąca. Według analiz inteligencja była aż w 72% odpowiedzialna za osiąganie wyższego przychodu. Należy jednak podkreślić, że innymi czynnikami, które także wpływają na wyższe wyniki IQ jest edukacja matki, status rodziny czy masa urodzeniowa.

Cesar G V.  et al. Association between breastfeeding and intelligence, educational attainment, and income at 30 years of age: a prospective birth cohort study from BrazilLancet Glob Health 2015; 3: e199–205