dziecko karmione piersią

Niedostateczny przyrost masy u dziecka karmionego wyłącznie piersią

W pracy omówiono przyczyny niedostatecznej podaży pokarmu, zasady oceny przebiegu karmienia piersią i przyrostu masy ciała dziecka karmionego piersią oraz metody postępowania, które służą poprawie sytuacji. Wszystkie zaproponowane schematy i porady mają na celu uzyskanie lub powrót do wyłącznego karmienia piersią, a gdy to nie jest możliwe – karmienie piersią mieszane, gdzie mleko matki podczas odpowiedniej diety przy karmieniu piersią pokrywa możliwie największą w danej sytuacji część zapotrzebowania dziecka. Autorki poruszyły także problem pozornego niedoboru pokarmu, który jest najczęstszym powodem wprowadzenia dokarmiania i przyczynia się do tego, że laktacja jest zaburzona. Co istotne w schemat profesjonalnej porady laktacyjnej włączono także stosowanie, w uzasadnionych przypadkach, słodu jęczmiennego jako części aktywnego wspomagania laktacji.

Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M. Postępy Neonatologii; 2014; 2(21): 43-55