femaltiker-k-1309862689-4.jpg

Udział pokarmu kobiecego w żywieniu dzieci do 2. r.ż. w Polsce na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego. Przyczyny rezygnacji z karmienia naturalnego dzieci z terenu Górnego Śląsk.

W Polsce odsetek matek rozpoczynających karmienie piersią jest duży -99,4% jednak w pierwszych 2-3 miesiącach życia dziecka wiele z nich zaprzestaje tej praktyki. Według badań przeprowadzonych w Polsce i innych krajach najczęstszymi przyczynami zaprzestania karmienia piersią są: obawa, że ilość pokarmu jest niewystarczająca dla dziecka, trudności występujące podczas karmienia, powrót matki do pracy, dokarmianie mlekiem modyfikowanym, a także negatywna opinia rodziny o karmieniu piersią.

Bernatowicz-Łojko U. et al. Standardy Medyczne. Pediatria. 2012; 9:100-107 
Woś H, Gawęda A. Nowa Pediatria. 2007;3:54-55