karmienie piersią zmniejsza ryzyko raka jajnika

Karmienie piersią zmniejsza ryzyko raka jajnika

Karmienie piersią to najlepsze co może dać mama dziecku, ale także i sobie jak wykazuje szereg badań!Najnowsze badanie dotyczy powiązania redukcji ryzyka nabłonkowego raka jajnika z karmieniem piersią.  

Korzystny wpływ karmienia piersią

Analiza danych obejmowała grupę kobiet chorujących na ten typ nowotworu (prawie 10 tys. przypadków) oraz grupę zdrowych kobiet ( ponad 13 tys. ) o średniej wieku 57 lat. Wykazano korzystny wpływ karmienia piersią na redukcję ryzyka nowotworu jajnika o 24 % w grupie kobiet karmiących piersią. Po podzieleniu kobiet ze względu na długość karmienia piersią – redukcja ryzyka wyniosła 18% u kobiet, które karmiły od 1 do 3 miesięcy oraz 34% u kobiet, które miały historię karmienia piersią ponad 12 miesięcy. Co warte podkreślenia, korzystny wpływ karmienia piersią na redukcję ryzyka wystąpienia nowotworu utrzymywał się nawet przez 30 lat !  

Jest to kolejne doniesienie wskazujące na to, że zalecenia wyłącznego karmienia piersią przez co najmniej 6 miesięcy są korzystne nie tylko dla dziecka, ale także dla jego mamy; oboje otrzymują długoterminową ochronę przed wieloma schorzeniami.


Źródło: https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2763398