czynnik antybakteryjny w mleku ludzkim

Nowy antybakteryjny czynnik w mleku ludzkim - Monolaurynian glicerolu

Nowe doniesienia wskazują na to, że odkryto nowy , aktywny biologicznie składnik ludzkiego mleka. Jest to  monolaurynian glicerolu  występujący w ilości ponad 20 krotnie większej w mleku ludzkim niż np. w mleku krowim. Składnika tego próżno szukać w komercyjnych mieszkankach mlekozastępczych.  

Znaczenie karmienia naturalnego dla układu odpornościowego

Badacze wykazali, że monolaurynian glicerolu ma działanie antybakteryjne , jego zawartość w mleku oprócz innych aktywnych biologicznie składników determinuje hamowanie namnażania takich bakterii patogennych jak Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty;  zakażenie gronkowcem może prowadzić do wymiotów, biegunki, spadku ciśnienia krwi, wstrząsu, a nawet śmierci), Bacillus subtilis (Laseczka sienna)  czy Clostridum perfringens  (laseczka zgorzeli gazowej, odpowiedzialnej za schorzenia w obrębie układu pokarmowego). W pożywce z pełnym mlekiem ludzkim zahamowaniu uległo także namnażanie E. coli,  bakterii naturalnie bytującej w układzie pokarmowym,  ale jednocześnie jednym z głównych czynników  zaburzeń ze strony układu pokarmowego i zakażeń układu moczowego.  Co ciekawe po dodaniu monolaurynianiu glicerolu, pochodzenia ludzkiego do mleka krowiego uzyskało ono także właściwości antybakteryjne przeciw badanym  gatunkom bakterii patogennych.  A zatem cząsteczka ta nadaje mleku ludzkiemu selektywne właściwości antybakteryjne. Co istotne  mleko jest idealną pożywką wzmacniającą namnażanie bakterii dobroczynnych dla rozwoju układu pokarmowego i odpornościowego  niemowlęcia tj.  pałeczek kwasu mlekowego (Lactobacillus), Bifidobacterium  czy Eneteroccoccus. Szczególnie w aspekcie dojrzewania układu  odpornościowego te  nowe doniesienia są bardzo istotne; nadaktywność komórek układu odpornościowego jest powodem rozwoju astmy u atopowego zapalenia skory u dzieci. Badanie monolaurynianiu glicerolu z zastosowaniem linii  ludzkich komórek płaskonabłonkowych wykazało jego  potencjał przeciwzapalny. Zastosowanie mleka ludzkiego w pożywce z pobudzonymi komórkami  oraz po zakażeniu badanymi patogenami skutkowało redukcją wytwarzania  interleukiny 8, takich zmian nie odnotowano przy stosowaniu mleka krowiego.  

Badanie jest kolejnym ważnym potwierdzeniem jak znaczenia karmienia naturalnego szczególnie na początkowych etapach życia dziecka, podczas których rozwijają się układ pokarmowy i odpornościowy.  

Źródło: https://www.nature.com/articles/s41598-019-51130-y