Czy poród przez cesarskie cięcie naraża na problemy z laktacją?

Kobiety, które urodziły poprzez cięcie cesarskie, mogą normalnie i efektywnie karmić dziecko piersią. Jednakże taki rodzaj porodu może być czynnikiem ryzyka pewnych problemów z laktacją, szczególnie w związku z zastosowanym podczas cięcia znieczuleniem oraz przy braku właściwych standardów postępowania zaraz po porodzie. Do czynników ryzyka zalicza się np. brak kontaktu skóra do skóry lub rozpoczęcie dostawiania do piersi później niż w ciągu 2 pierwszych godzin po porodzie. To może opóźnić II etap laktogenezy i w konsekwencji wpływać negatywnie na efektywność laktacji. Aby uniknąć późniejszych problemów, ważny jest dobry start, czyli zastosowanie dobrych standardów opieki laktacyjnej już na oddziale położniczym w ciągu pierwszych dni po porodzie.