karmienie mlekiem matki

Ludzkie mleko należy do najcenniejszych zasobów istniejących na ziemi.

Beata SztyberDr n. o zdrowiu Beata Sztyber – Położna specjalistka opieki okołoporodowej, specjalista w dziedzinie laktacji, pedagog, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Ludzkie mleko należy do najcenniejszych odnawialnych zasobów jakie istnieją na ziemi.

Możliwość jego wydzielania przez kobiety, poza potencjałem dawania życia jest  kluczem do przetrwania naszego gatunku. To przetrwanie jest sprawą nas wszystkich. Współcześnie wiele mówi się o korzyściach z karmienia piersią dla dzieci, matek, społeczeństwa; dostrzeżono również wagę żywienia ludzkim mlekiem najsłabszego potomstwa. Jednak pomimo upowszechniania wiedzy na ten temat i promowania karmienia piersią jako zachowania oczekiwanego, wskaźniki wyłącznego i kontynuacji karmienia naturalnego są nadal niskie. Wieloletnie doświadczenia pracy z kobietami i ich rodzinami w okresie okołoporodowym oraz działalność audytorska, badawcza, dydaktyczna w gronie pracowników ochrony zdrowia i innych zainteresowanych upowszechnianiem właściwego odżywiania niemowląt i małych dzieci pozwala na obserwacje i wnioski dotyczące uwarunkowań promocji karmienia. Z obserwacji tych wynika, że skuteczne karmienie piersią związane jest ściśle  z poczuciem kompetencji i sprawstwa u matek. Otrzymywane wsparcie jest tutaj bardzo ważne. Jak wskazują badania Polki mają wysoki poziom lęku, niepewności związany ze swoją zdolnością do samodzielności w odniesieniu do porodu jak i opieki nad własnymi dziećmi. Przyczyn tego zjawiska jest z pewnością wiele. Do najistotniejszych zaliczyć należy naszą sytuację społeczną i polityczną. Ciągle żyjemy z syndromem posttotalitarnym, gdzie obywatelka-matka nie była specjalistką od własnego dziecka, inni zawsze wiedzieli lepiej. Dzisiejsze matki w takim właśnie społeczeństwie wyrosły i w rodzinach gdzie karmienie piersią nie było powszechne.  Zmiana nie jest łatwa ale następuje, coraz częściej też położna, lekarz poza pracą merytoryczną stają się rzecznikami matek i dzieci. Pozytywne jest to, że zostają rodzicami ci, którzy urodzili się w końcu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Wtedy właśnie zaczęły rosnąć w Polsce wskaźniki karmienia piersią. Dla tych osób, z ukształtowaną trwale pozytywną postawą wobec karmienia naturalnego oczywisty jest sposób żywienia ich dzieci. Zajmują również miejsce przy matce i dziecku jako pracownicy ochrony zdrowia. Osoby z pozytywnym doświadczeniem i pewni swojej wiedzy  mogą być skuteczne w edukacji i pomaganiu tym u których występują problemy. W przestrzeni społecznej powinno być znacznie więcej informacji co tracimy jeśli kobiety nie karmią piersią i jakie bezpośrednie szkody zdrowotne ponoszą i matka i dziecko. Karmiącym kobietom należy się wielkie uznanie za wysiłek i sprawianie, że świat staje się lepszy bo ma zdrowszych, mądrzejszych i szczęśliwszych obywateli. Szacunek społeczny dla matek powinien wyrażać się między innymi dostępnością do poradnictwa laktacyjnego w każdej sytuacji kiedy tego potrzebują lub położna czy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej uzna za właściwe aby matkę i dziecko skierować do specjalisty w dziedzinie laktacji.