HAMLET w mleku matki

HAMLET- siła tkwiąca w mleku matki

Drogie mamy, pewnie nie raz karmiąc maluszka myślałyście o tym jak wiele dobrego dajecie swoim dzieciom. Czy wiecie jednak, że Wasze mleko to nie tylko składniki odżywcze i inne bioaktywne związki. Karmiąc swoje dzieci piersią dajecie im również HAMLET-a! Spokojnie – nie tego z utworu Szekspira…

Co to jest HAMLET?

HAMLET to kompleks białkowo-lipidowy wykazujący właściwości niszczące komórki nowotworowe. Powstaje w żołądku dziecka z ludzkiej α- laktoalbuminy i kwasu oleinowego  (z ang. Human alpha-lactal-abumin Made Lethal to Tumor cells).  Co ciekawe, sama α-laktoalbumina nie wykazuje działania przeciwnowotworowego, gdyż jej struktura „związana” jest przez jon wapniowy i dopiero działanie niskiego pH i obecności kazeiny powoduje odczepienie wapnia – co umożliwia połączenie cząsteczki kwasu oleinowego. Tak powstały kompleks jest gotowy do działania. Niezwykle istotnym jest fakt, że tylko ludzkie mleko  jest źródłem cząsteczek HAMLET. Podobne kompleksy np. BAMLET znajdują się chociażby w mleku krowim, będącym podstawowym składnikiem mieszanek mlekozastępczych. Jednak BAMLET nie wykazuje tak wysokiej skuteczności przeciwnowotworowej jak HAMLET. Co więcej – w jednym z badań in vitro wykazano, że BAMLET oddziałuje nie tylko na komórki zmienione nowotworowo, ale również na te zdrowe [1]. Należy podkreślić, że to właśnie mleko ludzkie jest najbogatszym źródłem α-laktoalbuminy (36%) – w mleku bydlęcym jest jej ponad połowę mniej (17%) [2].

Jak działa HAMLET?

Mechanizm działania cząsteczek HAMLET jest niezwykle skomplikowany i złożony. Najważniejszym jednak faktem jest to, że HAMLET atakuje TYLKO komórki zmienione nowotworowo – inne  komórki pozostają nienaruszone. Po wniknięciu do chorych komórek HAMLET prowadzi do programowanej śmierci (tzw. apoptozy) tej komórki. Kompleks ten zaczyna ingerować w większość szlaków metabolicznych komórki nowotworowej zaburzając jej normalne funkcjonowanie i blokując dalsze podziały tych nieprawidłowych obszarów [3].

Czy HAMLET rzeczywiście działa?

W wielu badaniach naukowych wykazano, że kompleks HAMLET niszczy ponad 40 rodzajów nowotworów! Poza szeroką skutecznością in vitro analizowano również jego działanie na wybranych modelach zwierzęcych. HAMLET prowadził do zmniejszenia wielkości guza i opóźniał jego wzrost w zwierzęcym modelu raka pęcherza i w ludzkim modelu glejaka wielopostaciowego [3, 4].  Ostatnie opublikowane doniesienia dotyczące leczenia nowotworu okrężnicy wydają się dosyć obiecujące. Kompleks HAMLET podawano dożołądkowo zarówno profilaktycznie jak i terapeutycznie myszom z modyfikacją genu APC (odpowiadającego za występowanie nowotworu jelita grubego). Niezwykle ważnym aspektem tego doświadczenia było podawanie HAMLET-u do światła przewodu pokarmowego, gdzie mimo procesów trawiennych została zachowana aktywność hamującą rozrost komórek rakowych [5].
Przeprowadzono również dwa badania kliniczne oceniające skuteczność przeciwnowotworową kompleksu HAMLET. W pierwszym z nich pacjentom chorującym na opornego brodawczaka skóry przykładano roztwór zawierający cząsteczki HAMLET przez 3 tygodnie. Zaobserwowano zmniejszenie objętości zmiany o 75%! Efekt ten utrzymywał się nawet po upływie 2 lat [6]. W drugim badaniu pacjentom na 5 dni przed operacją usunięcia nowotworu pęcherza prowadzono kilkukrotne, miejscowe iniekcje z kompleksem HAMLET do światła pęcherza. Okazało się, że u pacjentów leczonych połączeniem białkowo-lipidowym występowały zaawansowane procesy apoptotyczne w obszarze zmienionym nowotworowo (obserwowane po usunięciu guza)[7].
Kompleks α-laktoalbuminy i kwasu oleinowego to niezwykle cenny składnik ludzkiego mleka. Bazując na jego strukturze naukowcy pracują nad pozyskaniem „inteligentnej” cząsteczki przeciwnowotworowej niszczącej komórki rakowe będącej jednocześnie bezpieczną dla tych zdrowych. Karmiąc naturalnie dziecko przekazujemy mu zatem najlepszą ochronę na każdej możliwej płaszczyźnie.

Literatura:

1. Brinkmann C.R. et all, Thiel S. The toxicity of bovine alpha-lactalbumin made lethal to tumor cells is highly dependent on oleic acid and induces killing in cancer cell lines and noncancer-derived primary cells. FEBS J. 2011;278:1955–1967
2. Artym J, Zimecki M., Milk-derived proteins and peptides in clinical trials. Postepy Hig Med Dosw 2013 Aug 6;67:800-16.
3. Hoa J.C.S, Nadeema A, Svanborga C., HAMLET – A protein-lipid complex with broad tumoricidal activity
4. http://hamletpharma.com/
5. Puthia M. et all., Prevention and treatment of colon cancer by peroral administration of HAMLET (human α-lactalbumin made lethal to tumour cells),Gut. 2014 Jan; 63(1): 131–142.
6. Gustafsson L. et all.,  Treatment of skin papillomas with topical alpha-lactalbumin-oleic acid
N. Engl. J. Med., 350 (2004), pp. 2663–2672
7. Mossberg A.K. et. allBladder cancers respond to intravesical instillation of HAMLET (human alpha-lactalbumin made lethal to tumor cells), Int. J. Cancer, 121 (2007), pp. 1352–1359