Diety eliminacyjne mam karmiących piersią

Diety eliminacyjne mam karmiących a ryzyko alergii pokarmowej u ich dzieci.

Badanie z udziałem 145 par matka-niemowlę wykazało, że świadome stosowanie diety eliminacyjnej (w tym przypadku ograniczenie spożywania nabiału) przez matkę podczas pierwszych 3 miesięcy karmienia piersią skutkuje znacznym obniżeniem poziomu specyficznych immunoglobulin w mleku. Immunoglobuliny to białka, niezbędne w diecie przy karmieniu piersią, odpowiedzialne za procesy obronne organizmu w tym za kształtowanie tolerancji  dla nowego pożywienia przez niemowlę podczas okresu rozwoju jego układu pokarmowego. Jak wykazały wyniki, niskie stężenia immunoglobuliny A (IgA) oraz IgG  w mleku matki oraz w surowicy dziecka były powiązane z rozwojem alergii na białka mleka krowiego (22% przypadków u dzieci z dietą eliminacyjną u matki vs 7% dzieci, których matki spożywały normalną dietę).

Czy zatem alergia pokarmowa u dzieci jest związana z dietą mamy karmiącej?

Podsumowując, poprzez spożywanie różnorodnej diety przy karmieniu piersią matka może aktywnie wspomóc dojrzewanie układu odpornościowego dziecka. Immunoglobuliny mają zdolność „pamięci” białek z którymi zetknęły się w ciągu całego życia, w związku z tym mogą aktywniej wiązać alergeny i eliminować je z organizmu, bez wywołania reakcji alergicznej. Wczesna ekspozycja układu pokarmowego dziecka na różnorodne białka pochodzące z mleka matki, aktywizuje IgA, co może mieć efekt „uodporniający” na nietolerancję pokarmową.  Badanie to jest kolejnym dowodem na to, że niepotrzebna, wczesna i czysto profilaktyczna dieta eliminacyjna w okresie laktacji może odnieść skutek wręcz odwrotny do zmierzonego tj. ochrony dziecka przed alergią pokarmową. 

Järvinen KM. et al. Role of maternal elimination diets and human milk IgA in development of cow’s milk allergy in the infants. Clin Exp Allergy. 2014;44(1):69-78.