fotolia-53510266-subscription-monthly-m-2.jpg

Zalecenia & raporty

femaltiker-k-238702936-2.jpg

Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń żywieniowych dla kobiet w okresie laktacji.

Opracowanie zajmujące się aktualnymi wytycznymi żywieniowymi dla matek karmiących piersią. Właściwa, urozmaicona dieta przy karmieniu piersią jest szczególnie ważna w przypadku ciąży mnogiej, porodu przedwczesnego, stanu po cięciu...
femaltiker-k-85994641.jpg

Niedostateczny przyrost masy u dziecka karmionego wyłącznie piersią – diagnoza, postępowanie, stymulacja laktacji.

W pracy omówiono przyczyny niedostatecznej podaży pokarmu, zasady oceny przebiegu karmienia piersią i przyrostu masy ciała dziecka karmionego piersią oraz metody postępowania, które służą poprawie sytuacji. Wszystkie zaproponowane schematy i porad...
femaltiker-k-219096430-2.jpg

Protokół umiejętności ssania piersi.

Protokół został przygotowany przez certyfikowanych konsultantów laktacyjnych i lekarzy dla personelu szpitali, poradni laktacyjnych jako ułatwienie realizacji standardów opieki okołoporodowej, która nakłada obowiązek na personel szpitala w którym...
femaltiker-k-197900480-2.jpg

Stanowisko Amerykańskiej Akademii Pediatrii w sprawie karmienia piersią 2012

Dokument jest aktualizacją wcześniejszych zaleceń Akademii, niemniej podkreśla jeszcze mocniej wyłączne karmienie piersią jako istotne w aspekcie zdrowia publicznego. Najważniejsze informacje: wyłączne karmienie piersią przez około...
femaltiker-k-349318640-2.jpg

Wpływ karmienia piersią na rozwój intelektualny dzieci

Badanie z 2013 z udziałem ponad 1300 kobiet i ich dzieci wykazało, że karmienie piersią przez minimum 6 miesięcy ma związek z lepszymi wynikami testów na inteligencję w tym zdolności poznawczych i wysławiania się w wieku 3 i 7 lat...