matka z dzieckiem

Badania i rekomendacje

femaltiker-k-238702936.jpg

Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń żywieniowych dla kobiet w okresie laktacji

Aktualne wytyczne żywieniowe dla matek karmiących piersią mówią, że właściwa, urozmaicona dieta przy karmieniu piersią jest szczególnie ważna w przypadku ciąży mnogiej, porodu przedwczesnego, stanu po cięciu cesarskim, kryzysu laktacyjnego czy ryzyka alergii. Część opracowania jest poświęcona środkom mlekopędnym (galaktogogom), które nie powinny być stosowane bez konsultacji z lekarzem i bez właściwej porady laktacyjnej. Przegląd dostępnej wiedzy naukowej wskazuje, że słód jęczmienny to skuteczny, naturalny i bezpieczny środek na problemy z laktacją.

femaltiker-k-85994641-1.jpg

Niedostateczny przyrost masy u dziecka karmionego wyłącznie piersią – diagnoza, postępowanie, stymulacja laktacji

W pracy omówiono przyczyny niedostatecznej podaży pokarmu, zasady oceny przebiegu karmienia piersią i przyrostu masy ciała dziecka karmionego piersią oraz metody postępowania, które służą poprawie sytuacji. Wszystkie zaproponowane schematy i porady mają na celu uzyskanie lub powrót do wyłącznego karmienia piersią, a gdy to nie jest możliwe – karmienie piersią mieszane, gdzie mleko matki podczas odpowiedniej diety przy karmieniu piersią pokrywa możliwie największą w danej sytuacji część zapotrzebowania żywieniowego dziecka. Autorki poruszyły także problem pozornego niedoboru pokarmu, który jest najczęstszym powodem wprowadzenia dokarmiania i przyczynia się do zaburzeń laktacji. Co istotne w schemat profesjonalnej porady laktacyjnej włączono także przyjmowanie w uzasadnionych przypadkach słodu jęczmiennego jako elementu aktywnego wspomagania laktacji.

femaltiker-k-219096430-1.jpg

Protokół umiejętności ssania piersi

Protokół został przygotowany przez certyfikowanych konsultantów laktacyjnych i lekarzy dla personelu szpitali i poradni laktacyjnych jako ułatwienie realizacji standardów opieki okołoporodowej, które nakładają na personel szpitala, w którym urodziło się dziecko, obowiązek udzielania wskazówek dotyczących skutecznego karmienia piersią oraz oceny umiejętności ssania noworodka. Protokół w jasny sposób przedstawia schemat oceny umiejętności ssania dziecka oraz jego anatomicznych warunków wraz z oceną wiedzy i umiejętności matki dotyczących technik karmienia piersią.

Amerykańska Akademia Pediatrii a karmienia piersią 2012

Amerykańska Akademia Pediatrii a karmienia piersią 2012

Dokument jest aktualizacją wcześniejszych zaleceń Akademii, przy czym jeszcze mocniej podkreśla, że wyłączne karmienie piersią jest istotne w aspekcie zdrowia publicznego. Najważniejsze informacje zawarte w dokumencie:

femaltiker-k-349318640-1.jpg

Wpływ karmienia piersią na rozwój intelektualny dzieci

Badanie z 2013 r. z udziałem ponad 1300 kobiet i ich dzieci wykazało, że karmienie piersią przez minimum pierwsze 6 miesięcy życia dziecka przekłada się na lepsze wyniki testów na inteligencję, w tym na zdolności poznawcze i umiejętność wysławiania się w wieku 3 i 7 lat. Wyłączne karmienie piersią przekładało się na ponad 3 punkty więcej w teście poznawczym w wieku 3 lat w porównaniu z wynikami testów dzieci niekarmionych piersią.