matka z dzieckiem

Badania i rekomendacje

zawartość mleka kobiecego

Odżywianie ma wpływ na zawartość ważnych składników mleka kobiecego

Badanie wykonane przez naukowców ze Szkoły Medycznej Baylor wskazało na to, że zmiana kompozycji diety kobiety karmiącej już zaledwie po kilku dniach znacząco wpływa na skład jej mleka; w szczególności na skład oligosacharydów ludzkiego mleka (HMO). HMO stanowią pożywkę dla dobroczynnych bakterii z rodzaju Bifidobacterium znajdujących się w znacznych ilościach w jelitach karmionego piersią niemowlęcia, są one także odpowiedzialne na procesy związane z dojrzewaniem układu pokarmowego czy odpornościowego dziecka.   

KARMIENIE PIERSIĄ Vs. COVID-19

KARMIENIE PIERSIĄ Vs. COVID-19

Nowe wytyczne Amerykańskiej Akademii Pediatryczne dotyczące postępowanie z niemowlętami urodzonymi przez matki z podejrzeniem lub potwierdzonym COVID-19.

Karmienie piersią może uchronić przed przedwczesną menopauzą

Badanie dużej kohorty kobiet w okresie przed menopauzą wykazało, że ilość ciąż a także długość trwania wyłącznego karmienia piersią wpływa na redukcję wystąpienia przedwczesnej menopauzy.


femaltiker-k-238702936.jpg

Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń żywieniowych dla kobiet w okresie laktacji

Aktualne wytyczne żywieniowe dla matek karmiących piersią mówią, że właściwa, urozmaicona dieta przy karmieniu piersią jest szczególnie ważna w przypadku ciąży mnogiej, porodu przedwczesnego, stanu po cięciu cesarskim, kryzysu laktacyjnego czy ryzyka alergii. Część opracowania jest poświęcona środkom mlekopędnym (galaktogogom), które nie powinny być stosowane bez konsultacji z lekarzem i bez właściwej porady laktacyjnej. Przegląd dostępnej wiedzy naukowej wskazuje, że słód jęczmienny to skuteczny, naturalny i bezpieczny środek na problemy z laktacją.

femaltiker-k-85994641-1.jpg

Niedostateczny przyrost masy u dziecka karmionego wyłącznie piersią – diagnoza, postępowanie, stymulacja laktacji

W pracy omówiono przyczyny niedostatecznej podaży pokarmu, zasady oceny przebiegu karmienia piersią i przyrostu masy ciała dziecka karmionego piersią oraz metody postępowania, które służą poprawie sytuacji. Wszystkie zaproponowane schematy i porady mają na celu uzyskanie lub powrót do wyłącznego karmienia piersią, a gdy to nie jest możliwe – karmienie piersią mieszane, gdzie mleko matki podczas odpowiedniej diety przy karmieniu piersią pokrywa możliwie największą w danej sytuacji część zapotrzebowania żywieniowego dziecka. Autorki poruszyły także problem pozornego niedoboru pokarmu, który jest najczęstszym powodem wprowadzenia dokarmiania i przyczynia się do zaburzeń laktacji. Co istotne w schemat profesjonalnej porady laktacyjnej włączono także przyjmowanie w uzasadnionych przypadkach słodu jęczmiennego jako elementu aktywnego wspomagania laktacji.