femaltiker-k-330057053.jpg

Karmienie piersią

fotolia-51944173-subscription-monthly-m-e1432923642689.jpg

Badanie dotyczące znaczenia porady laktacyjnej oraz działania słodu jęczmiennego na stymulowanie laktacji w przypadku zdiagnozowanego niedoboru pokarmu.

W kwartalniku „Położna” ukazało się badanie z udziałem 128 kobiet karmiących piersią wykazało skuteczność połączenia profesjonalnej porady laktacyjnej w przyjmowaniem 2 saszetek dziennie Femaltiker przez 14 dni z poprawą laktacji i lepszymi przyrostami dobowymi dziecka. 

fotolia-73882152-subscription-monthly-m.jpg

Powiązanie dłuższego okresu karmienia piersią z lepszym statusem materialnym dziecka 
w wieku 30 lat.

Najnowsze badanie dotyczące wpływu wyłącznego karmienia piersią wykazało, że dzieci karmione przez 12 miesięcy lub więcej mają lepsze wyniki testów na inteligencję. Co ważne podkreśla się rolę mleka matki jako czynnika odpowiedzialnego za programowanie IQ dziecka.

fotolia-58538507-subscription-monthly-m-1.jpg

Wczesna inicjacja karmienia piersią a przyszłe zdrowie dziecka.

Opublikowana w marcu meta-analiza dostępnych badań wykazała, że wczesna inicjacja karmienia piersią do godziny po porodzie oraz wyłączne karmienie piersią nawet tylko przez miesiąc redukuje znacząco ryzyko sepsy, biegunki, infekcji górnych dróg oddechowych u dziecka.  

fotolia-53510266-subscription-monthly-m-1.jpg

Projekt nowej ustawy o zdrowiu publicznym przekazany do konsultacji wskazuje na potrzebę edukacji i wspierania matek karmiących piersią.

Ministerstwo Zdrowia na stronie  http://www.bip.mz.gov.pl/legislacja/projekty/projekt-ustawy-o-zdrowiu-publicznym publikuje projekt nowej ustawy dotyczącej Zdrowia publicznego, nowością jest planowanie powstawania Narodowego Programu Zdrowia , który m.in. umożliwi profilaktykę nadwagi i otyłości wśród Polaków, na realizowane cele programowe ma zostać przekazane 60 mln zł rocznie. Co istotne w założeniach profilaktyki wymienia się m.in.   „prowadzenie powszechnej edukacji zdrowotnej kierowanej do kobiet w ciąży i karmiących (w tym promocja karmienia piersią z uwzględnieniem problemów z laktacją)” .

fotolia-78487378-subscription-monthly-m-1.jpg

Mleko matki to za mało???

Artykuł redakcyjny Onet (http://m.onet.pl/styl-zycia/kobieta/dziecko/zywienie,l4l74) komentuje publikację grupy badaczy, którzy określali poziom zapasów żelaza u dzieci karmionych wyłącznie piersią przez 6 miesięcy oraz u dzieci, które otrzymywały niewielkie ilości pokarmów stałych od 4 miesiąca życia. Artykuł Onetu wzbudza ogromne kontrowersje, głównie ze względu na hipotezę, że WHO oprała swoje zalecenia wyłącznego karmienia piersią przez 6 miesięcy o niejasne badania. W artykule znajduje się zdanie, że „Zdaniem ekspertów niewprowadzanie pokarmów stałych przed ukończeniem szóstego miesiąca może się wręcz okazać szkodliwe dla zdrowia dzieci”!.